لیست آخرین قیمت جارو برقی

لیست تازه ترین قیمت جارو برقی ال جی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
2000 وات
۱ جارو برقی ال جی 1.5 لیتری 2000 وات بدون کیسه LGVC5320NNT ۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۱۱
2000 وات
۲ جاروبرقی ال جی 2000 وات مخزنی VC5420NNTS ۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۱۱
۳ جاروبرقی ال جی 2000 وات مخزنی مدل VK76W02HY ۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۱۱
2400 وات
۴ جارو برقی کیسه ای 2400 وات ال جی VN-3824HRB ۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۱۱

لیست تازه ترین قیمت جارو برقی سامسونگ در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
1800 وات
۱ جاروبرقی سامسونگ 1800 وات مخزنی مدل VC18M2120SB ۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۱۱
۲ جاروبرقی سامسونگ 1600 وات مدل SC18M3120V1 ۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۱۱
2000 وات
۳ جاروبرقی سامسونگ 2000 وات مدل VCC4190V37XSG ۱/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۱۱
۴ جاروبرقی سامسونگ بدون کیسه( مخزنی) 2000 وات مدل SC4570 ۱/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۱۱
۵ جاروبرقی سامسونگ بدون کیسه( مخزنی) 2000 وات مدل VC20M2510WB ۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۱۱
۶ جاروبرقی سامسونگ 2000 وات کیسه ای مدل VC20M251AWBEV ۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۱۱
۷ جاروبرقی سامسونگ 2000 وات کیسه ای مخزن دار مدل VC20M255AWBEV ۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۱۱
۸ جاروبرقی سامسونگ 2000 وات مدل SC20M253AWR ۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۱۱
۹ جاروبرقی سامسونگ 2000 وات کیسه ای و مخزن دار مدل VC20M257AWREV ۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۱۱
۱۰ جاروبرقی سامسونگ 2000 وات مخزن دار و کیسه ای مدل VC20M2560JPEV ۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۱۱
۱۱ جاروبرقی سامسونگ 2000 وات مخزن دار کیسه ای مدل VC20M2540JN ۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۱۱
2200 وات
۱۲ جاروبرقی سامسونگ 2200 وات مخزن دوقلو مدل SC8870 ۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۱۱

لیست تازه ترین قیمت جارو برقی فیلیپس در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
2000 وات
۱ جاروبرقی فیلیپس مخزنی 2000 وات مدل FC8670 ۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۱۱
۲ جاروبرقی فیلیپس 2000 وات کیسه ای مدل FC8295 ۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۱۱
2200 وات
۳ جاروبرقی فیلیپس 2200 وات مدل FC9170 ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۱۱
۴ جارو برقی فیلیپس 2200 وات FC9174 ۴/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۱۱

لیست تازه ترین قیمت جارو برقی بوش در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
1600 وات
۱ جاروبرقی بوش 1600 وات مدل BGL8PRO4 ۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۱۱
1800 وات
۲ جاروبرقی بوش 1800 وات مدل BGL8PRO5 ۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۱۱
2200 وات
۳ جاروبرقی 2200 وات بوش مدل BGN22200 ۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۱۱
2400 وات
۴ جاروبرقی 2400 وات بوش مدل BGL35MOV27 ۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۱۱
۵ جاروبرقی 2400 وات بوش مدل BSGL3MULT3 ۸/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۱۱
650 وات
۶ جاروبرقی بوش BGL8SILM1 با قدرت 650 وات ۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۱۱
700 وات
۷ جاروبرقی بوش 700 وات مدل BSGL5PRO8 ۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۱۱
۸ جاروبرقی بوش BSGL5PRO5 با قدرت 700 وات ۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۱۱
750 وات
۹ جاروبرقی بوش 750 وات کیسه ای مدل BGL8ALL5 ۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۱۱

لیست تازه ترین قیمت جارو برقی هیتاچی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
1800 وات
۱ جاروبرقی هیتاچی 1800 وات مدل CV-BA18 ۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۱۱
۲ جاوربرقی هیتاچی 1800 وات مدل CV-BG18 ۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۱۱
2000 وات
۳ جاروبرقی هیتاچی 2000 وات سطلی مدل CV-945F ۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۱۱
21 لیتر
۴ جاروبرقی هیتاچی سطلی 21 لیتری 2300 وات 9800 مدل CV-9800YJ ۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۱۱
2100 وات
۵ جاروبرقی هیتاچی سطلی 18 لیتری 2100 وات 950 مدل CV-950F ۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۱۱
2200 وات
۶ جاروبرقی هیتاچی سطلی 21 لیتری 2200 وات 960 مدل CV-960F ۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۱۱
۷ جاروبرقی هیتاچی 2200 وات مدل CV-SE22V ۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۱۱
۸ جاروبرقی هیتاچی 2200 وات مدل CV-BA22 ۴/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۱۱
۹ جاروبرقی هیتاچی سطلی 23 لیتری 2200 وات 985 مدل CV-985DC ۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۱۱
۱۰ جاروبرقی هیتاچی سطلی 23 لیتری 2200 وات 980 مدل CV-980D ۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۱۱
22000 وات
۱۱ جاروبرقی هیتاچی 2000 وات مدل CV-BA20V ۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۱۱
2300 وات
۱۲ جاروبرقی هیتاچی 2300 وات مدل CV-SE230V ۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۱۱
۱۳ جاروبرقی هیتاچی سطلی 25 لیتری 2300 وات 995 مدل CV-995DC ۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۱۱
۱۴ جاروبرقی هیتاچی 2300 وات مدل CV-BD230VJ ۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۱۱
۱۵ جاروبرقی هیتاچی 2300 وات مدل CV-SE23V ۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۱۱
۱۶ جاروبرقی هیتاچی سطلی 25 لیتری 2300 وات 9950 مدل CV-9950FCJ ۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۱۱

لیست تازه ترین قیمت جاروبرقی پاناسونیک در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
1900 وات
۱ جاروبرقی پاناسونیک 1900 وات کیسه ای مدل MCCJ911 ۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۱۱
۲ جاروبرقی پاناسونیک 1900 وات کیسه ای مدل MC-CG711 ۳/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۱۱
2000 وات
۳ جاروبرقی پاناسونیک 2000 وات کیسه ای مدل MCCJ913 ۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۱۱
۴ جاروبرقی پاناسونیک 2000 وات مدل MC-CG713 ۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۱۱
2100 وات
۵ جاروبرقی پاناسونیک 2100 وات مدل MC-CG715 ۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۵/۱۱