لیست آخرین قیمت جارو برقی

لیست تازه ترین قیمت جارو برقی ال جی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
2000 وات
۱ جارو برقی ال جی 1.5 لیتری 2000 وات بدون کیسه LGVC5320NNT ۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
2400 وات
۲ جارو برقی کیسه ای 2400 وات ال جی VN-3824HRB ۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲

لیست تازه ترین قیمت جارو برقی سامسونگ در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
1800 وات
۱ جاروبرقی سامسونگ 1800 وات مخزنی مدل VC18M2120SB ۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
۲ جاروبرقی سامسونگ 1600 وات مدل SC18M3120V1 ۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
2000 وات
۳ جاروبرقی سامسونگ 2000 وات مدل VCC4190V37XSG ۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
۴ جاروبرقی سامسونگ بدون کیسه( مخزنی) 2000 وات مدل SC4570 ۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
۵ جاروبرقی سامسونگ بدون کیسه( مخزنی) 2000 وات مدل VC20M2510WB ۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
۶ جاروبرقی سامسونگ 2000 وات کیسه ای مدل VC20M251AWBEV ۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
۷ جاروبرقی سامسونگ 2000 وات مدل SC20M253AWR ۲/۷۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
۸ جاروبرقی سامسونگ 2000 وات کیسه ای مخزن دار مدل VC20M255AWBEV ۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
۹ جاروبرقی سامسونگ 2000 وات کیسه ای و مخزن دار مدل VC20M257AWREV ۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
۱۰ جاروبرقی سامسونگ 2000 وات مخزن دار و کیسه ای مدل VC20M2560JPEV ۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
۱۱ جاروبرقی سامسونگ 2000 وات مخزن دار کیسه ای مدل VC20M2540JN ۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
2200 وات
۱۲ جاروبرقی سامسونگ 2200 وات مخزن دوقلو مدل SC8870 ۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲

لیست تازه ترین قیمت جارو برقی فیلیپس در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
2000 وات
۱ جاروبرقی فیلیپس 2000 وات کیسه ای مدل FC8295 ۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
۲ جاروبرقی فیلیپس مخزنی 2000 وات مدل FC8670 ۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
2200 وات
۳ جاروبرقی فیلیپس 2200 وات مدل FC9170 ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
۴ جارو برقی فیلیپس 2200 وات FC9174 ۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲

لیست تازه ترین قیمت جارو برقی بوش در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
1600 وات
۱ جاروبرقی بوش 1600 وات مدل BGL8PRO4 ۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
1800 وات
۲ جاروبرقی بوش 1800 وات مدل BGL8PRO5 ۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
2400 وات
۳ جاروبرقی 2400 وات بوش مدل BGL35MOV27 ۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
۴ جاروبرقی 2400 وات بوش مدل BSGL3MULT3 ۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
650 وات
۵ جاروبرقی بوش BGL8SILM1 با قدرت 650 وات ۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
700 وات
۶ جاروبرقی بوش 700 وات مدل BSGL5PRO8 ۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
۷ جاروبرقی بوش BSGL5PRO5 با قدرت 700 وات ۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
750 وات
۸ جاروبرقی بوش 750 وات کیسه ای مدل BGL8ALL5 ۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲

لیست تازه ترین قیمت جارو برقی هیتاچی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
1800 وات
۱ جاروبرقی هیتاچی 1800 وات مدل CV-BA18 ۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
۲ جاوربرقی هیتاچی 1800 وات مدل CV-BG18 ۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
21 لیتر
۳ جاروبرقی هیتاچی سطلی 21 لیتری 2300 وات 9800 مدل CV-9800YJ ۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
2100 وات
۴ جاروبرقی هیتاچی سطلی 18 لیتری 2100 وات 950 مدل CV-950F ۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
2200 وات
۵ جاروبرقی هیتاچی 2200 وات مدل CV-BA22 ۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
۶ جاروبرقی هیتاچی 2200 وات مدل CV-SE22V ۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
۷ جاروبرقی هیتاچی سطلی 21 لیتری 2200 وات 960 مدل CV-960F ۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
۸ جاروبرقی هیتاچی سطلی 23 لیتری 2200 وات 985 مدل CV-985DC ۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
۹ جاروبرقی هیتاچی سطلی 23 لیتری 2200 وات 980 مدل CV-980D ۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
22000 وات
۱۰ جاروبرقی هیتاچی 2000 وات مدل CV-BA20V ۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
2300 وات
۱۱ جاروبرقی هیتاچی سطلی 25 لیتری 2300 وات 995 مدل CV-995DC ۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
۱۲ جاروبرقی هیتاچی 2300 وات مدل CV-SE23V ۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
۱۳ جاروبرقی هیتاچی 2300 وات مدل CV-SE230V ۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
۱۴ جاروبرقی هیتاچی 2300 وات مدل CV-BD230VJ ۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
۱۵ جاروبرقی هیتاچی سطلی 25 لیتری 2300 وات 9950 مدل CV-9950FCJ ۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲

لیست تازه ترین قیمت جاروبرقی پاناسونیک در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
1900 وات
۱ جاروبرقی پاناسونیک 1900 وات کیسه ای مدل MC-CG711 ۳/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
۲ جاروبرقی پاناسونیک 1900 وات کیسه ای مدل MCCJ911 ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
2000 وات
۳ جاروبرقی پاناسونیک 2000 وات مدل MC-CG713 ۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
۴ جاروبرقی پاناسونیک 2000 وات کیسه ای مدل MCCJ913 ۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
2100 وات
۵ جاروبرقی پاناسونیک 2100 وات مدل MC-CG715 ۳/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲