لیست آخرین قیمت جارو برقی

لیست تازه ترین قیمت جارو برقی ال جی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
2000 وات
۱ جارو برقی ال جی 1.5 لیتری 2000 وات بدون کیسه LGVC5320NNT ۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
2400 وات
۲ جارو برقی کیسه ای 2400 وات ال جی VN-3824HRB ۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶

لیست تازه ترین قیمت جارو برقی سامسونگ در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
1800 وات
۱ جاروبرقی سامسونگ 1800 وات مخزنی مدل VC18M2120SB ۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۴
۲ جاروبرقی سامسونگ 1600 وات مدل SC18M3120V1 ۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۴
2000 وات
۳ جاروبرقی سامسونگ 2000 وات مدل VCC4190V37XSG ۱/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۴
۴ جاروبرقی سامسونگ بدون کیسه( مخزنی) 2000 وات مدل SC4570 ۱/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۴
۵ جاروبرقی سامسونگ بدون کیسه( مخزنی) 2000 وات مدل VC20M2510WB ۲/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۴
۶ جاروبرقی سامسونگ 2000 وات کیسه ای مدل VC20M251AWBEV ۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۴
۷ جاروبرقی سامسونگ 2000 وات کیسه ای مخزن دار مدل VC20M255AWBEV ۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۴
۸ جاروبرقی سامسونگ 2000 وات مدل SC20M253AWR ۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۴
۹ جاروبرقی سامسونگ 2000 وات کیسه ای و مخزن دار مدل VC20M257AWREV ۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۴
۱۰ جاروبرقی سامسونگ 2000 وات مخزن دار و کیسه ای مدل VC20M2560JPEV ۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۴
۱۱ جاروبرقی سامسونگ 2000 وات مخزن دار کیسه ای مدل VC20M2540JN ۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۴
2200 وات
۱۲ جاروبرقی سامسونگ 2200 وات مخزن دوقلو مدل SC8870 ۵/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۴

لیست تازه ترین قیمت جارو برقی فیلیپس در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
2000 وات
۱ جاروبرقی فیلیپس 2000 وات کیسه ای مدل FC8295 ۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۴
۲ جاروبرقی فیلیپس مخزنی 2000 وات مدل FC8670 ۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۴
2200 وات
۳ جاروبرقی فیلیپس 2200 وات مدل FC9170 ۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۴
۴ جارو برقی فیلیپس 2200 وات FC9174 ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۴

لیست تازه ترین قیمت جارو برقی بوش در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
1600 وات
۱ جاروبرقی بوش 1600 وات مدل BGL8PRO4 ۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۴
1800 وات
۲ جاروبرقی بوش 1800 وات مدل BGL8PRO5 ۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۴
2200 وات
۳ جاروبرقی 2200 وات بوش مدل BGN22200 ۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۴
2400 وات
۴ جاروبرقی 2400 وات بوش مدل BGL35MOV27 ۶/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۴
۵ جاروبرقی 2400 وات بوش مدل BSGL3MULT3 ۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۴
650 وات
۶ جاروبرقی بوش BGL8SILM1 با قدرت 650 وات ۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۴
700 وات
۷ جاروبرقی بوش 700 وات مدل BSGL5PRO8 ۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۴
۸ جاروبرقی بوش BSGL5PRO5 با قدرت 700 وات ۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۴
750 وات
۹ جاروبرقی بوش 750 وات کیسه ای مدل BGL8ALL5 ۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۴

لیست تازه ترین قیمت جارو برقی هیتاچی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
1800 وات
۱ جاروبرقی هیتاچی 1800 وات مدل CV-BA18 ۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۴
۲ جاوربرقی هیتاچی 1800 وات مدل CV-BG18 ۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۴
21 لیتر
۳ جاروبرقی هیتاچی سطلی 21 لیتری 2300 وات 9800 مدل CV-9800YJ ۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۴
2100 وات
۴ جاروبرقی هیتاچی سطلی 18 لیتری 2100 وات 950 مدل CV-950F ۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۴
2200 وات
۵ جاروبرقی هیتاچی سطلی 23 لیتری 2200 وات 980 مدل CV-980D ۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۴
۶ جاروبرقی هیتاچی 2200 وات مدل CV-BA22 ۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۴
۷ جاروبرقی هیتاچی سطلی 21 لیتری 2200 وات 960 مدل CV-960F ۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۴
۸ جاروبرقی هیتاچی 2200 وات مدل CV-SE22V ۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۴
۹ جاروبرقی هیتاچی سطلی 23 لیتری 2200 وات 985 مدل CV-985DC ۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۴
22000 وات
۱۰ جاروبرقی هیتاچی 2000 وات مدل CV-BA20V ۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۴
2300 وات
۱۱ جاروبرقی هیتاچی سطلی 25 لیتری 2300 وات 995 مدل CV-995DC ۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۴
۱۲ جاروبرقی هیتاچی 2300 وات مدل CV-SE23V ۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۴
۱۳ جاروبرقی هیتاچی 2300 وات مدل CV-SE230V ۴/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۴
۱۴ جاروبرقی هیتاچی 2300 وات مدل CV-BD230VJ ۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۴
۱۵ جاروبرقی هیتاچی سطلی 25 لیتری 2300 وات 9950 مدل CV-9950FCJ ۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۴

لیست تازه ترین قیمت جاروبرقی پاناسونیک در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
1900 وات
۱ جاروبرقی پاناسونیک 1900 وات کیسه ای مدل MC-CG711 ۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۵
۲ جاروبرقی پاناسونیک 1900 وات کیسه ای مدل MCCJ911 ۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۵
2000 وات
۳ جاروبرقی پاناسونیک 2000 وات مدل MC-CG713 ۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۵
۴ جاروبرقی پاناسونیک 2000 وات کیسه ای مدل MCCJ913 ۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۵
2100 وات
۵ جاروبرقی پاناسونیک 2100 وات مدل MC-CG715 ۳/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۵