لیست آخرین قیمت جارو برقی

لیست تازه ترین قیمت جارو برقی ال جی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
2000 وات
۱ جارو برقی ال جی 1.5 لیتری 2000 وات بدون کیسه LGVC5320NNT ۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۶
2400 وات
۲ جارو برقی کیسه ای 2400 وات ال جی VN-3824HRB ۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۶

لیست تازه ترین قیمت جارو برقی سامسونگ در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
2000 وات
۱ جاروبرقی سامسونگ بدون کیسه( مخزنی) 2000 وات مدل SC4570 ۱/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۶
۲ جاروبرقی سامسونگ 2000 وات مخزن دار کیسه ای مدل VC20M2540JN ۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۶
۳ جاروبرقی سامسونگ 2000 وات مخزن دار و کیسه ای مدل VC20M2560JPEV ۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۶
۴ جاروبرقی سامسونگ بدون کیسه( مخزنی) 2000 وات مدل VC20M2510WB ۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۶
۵ جاروبرقی سامسونگ 2000 وات کیسه ای مخزن دار مدل VC20M255AWBEV ۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۶
۶ جاروبرقی سامسونگ 2000 وات کیسه ای و مخزن دار مدل VC20M257AWREV ۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۶
۷ جاروبرقی سامسونگ 2000 وات کیسه ای مدل VC20M251AWBEV ۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۶

لیست تازه ترین قیمت جارو برقی فیلیپس در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
2000 وات
۱ جاروبرقی فیلیپس 2000 وات کیسه ای مدل FC8295 ۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۹
2200 وات
۲ جاروبرقی فیلیپس 2200 وات مدل FC9170 ۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۹
۳ جارو برقی فیلیپس 2200 وات FC9174 ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۹

لیست تازه ترین قیمت جارو برقی بوش در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
1600 وات
۱ جاروبرقی بوش 1600 وات مدل BGL8PRO4 ۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۴
1800 وات
۲ جاروبرقی بوش 1800 وات مدل BGL8PRO5 ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۴
650 وات
۳ جاربرقی بوشSLIM1با قدرت650وات ۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۴
۴ جاروبرقی بوش BGL8SILM1 با قدرت 650 وات ۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۴
700 وات
۵ جاروبرقی بوش BSGL5PRO5 با قدرت 700 وات ۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۴
۶ جاروبرقی بوش 700 وات مدل BSGL5PRO8 ۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۴
750 وات
۷ جاروبرقی بوش 750 وات کیسه ای مدل BGL8ALL5 ۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۴

لیست تازه ترین قیمت جاروبرقی پاناسونیک در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
1900 وات
۱ جاروبرقی پاناسونیک 1900 وات کیسه ای مدل MC-CG711 ۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۶
۲ جاروبرقی پاناسونیک 1900 وات کیسه ای مدل MCCJ911 ۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۶
2000 وات
۳ جاروبرقی پاناسونیک 2000 وات مدل MC-CG713 ۳/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۶
۴ جاروبرقی پاناسونیک 2000 وات کیسه ای مدل MCCJ913 ۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۶
2100 وات
۵ جاروبرقی پاناسونیک 2100 وات مدل MC-CG715 ۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۶