لیست آخرین قیمت تلویزیون

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون ال جی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32 اینچ
۱ تلویزیون ال جی اچ دی 32 اینچ LJ520U ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۲ تلویزیون 32 اینچ ال جی Full HD اسمارت 32 اینچ LM630 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۳ تلویزیون 32 اینچ ال جی HD مدل 32LM500BPTA ۴/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
43 اینچ
۴ تلویزیون ال جی فول اچ دی 43 اینچ LJ550V ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۵ تلوبزیون ال جی فورکی اسمارت 43 اینچ UM7450 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۶ تلویزیون تجاری ال جی 43 اینچ 4K اسمارت مدل 43US660h0GD ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۷ تلویزیون فول اچ دی ال جی الجی 43 اینچ 43LH541 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۸ تلویریون ال جی فور کی 43 اینچ UK6300PVB ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۹ تلویزیون ال جی فول اچ دی 43 اینچ LV300C ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۰ تلویزیون ال جی فول اچ دی 43 اینچ LK6100PVA ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۱ تلویزیون ال جی فول اچ دی 43 اینچ LV340C ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۲ تلویزیون ال ای دی فول اچ دی اسمارت LK5730PVC ال جی 43 اینچ ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۳ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت 43 اینچ UJ670V ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۴ تلویزیون ال جی فول اچ دی 55 اینچ LV340C ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۵ تلویزیون ال جی 43 اینچ فول اچ دی Full HD اسمارت مدل 43LV751H ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۶ تلویزیون ال جی فول اچ دی 43 اینچ LJ500 ۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۷ تلویزیون 43 اینچ Full HD ال جی مدل 43LM5000 تولید 2020 ۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۸ تلویزیون ال جی فول اچ دی 43 اینچ LJ510V ۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۹ تلویزیون ال ای دی فول اچ دی LK5100 ال جی 43 اینچ ۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۲۰ تلویزیون 43 اینچ ال جی Full HD مدل 43LH500 ۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۲۱ تلویزیون ال جی فول اچ دی 43 اینچ 43LM5500 ۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۲۲ تلویزیون ال جی فول اچ دی اسمارت 43 اینچ LM6300 ۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۲۳ تلویزیون 43 اینچ ال جی فول اچ دی Full HD اسمارت Smart مدل 43LM5700 ۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۲۴ تلویزیون 43 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 43UN71006LB ۸/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۲۵ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت 43 اینچ 43UM7340 ۸/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۲۶ تلویزیون 43 اینج 4k اسمارت ال جی مدل 43UN7340 ۸/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۲۷ تلویزیون 43 اینج 4k اسمارت ال جی مدل 43un7100 ۸/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۲۸ تلویزیون 43 اینچ ال جی فورکی اسمارت 43UM7100 ۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۲۹ تلویزیون ال جی 43 اینچ 4K اسمارت 43UK6400PVC ۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۳۰ قیمت تلویزیون 43 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل UM7490PLC ۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
48 اینچ
۳۱ تلویزیون 48 اینچ ال جی اولد 4K اسمارت مدل 48CX ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
49 اینچ
۳۲ تلویزیون 49 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 49Nano81 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۳۳ تلویزیون 49 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 49UN73506LB ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۳۴ تلویزیون ال جی 49 اینچ فول اچ دی Full HD اسمارت مدل 49LV751H ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۳۵ تلویزیون 49 اینچ ال جی فورکی اسمارت مدل 49UT661H0GA ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۳۶ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت 49 اینچ UK6200 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۳۷ تلویزیون ال ای دی ال جی فورکی اسمارت 49 اینچ SM8100 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۳۸ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت 49 اینچ UK6470 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۳۹ تلویزیون فول اچ دی ال جی الجی 49 اینچ 49LH541 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۴۰ تلویزیون ال ای دی Full HD و اسمارت ال جی 49اینچ LK5910 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۴۱ تلویزیون ال جی فول اچ دی 49 اینچ LJ510V ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۴۲ تلویزیون ال جی فور کی 49 اینچ UJ630V ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۴۳ تلویزیون ال جی فور کی 49 اینچ UK6400PVC ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۴۴ تلویزیون ال جی فور کی 49 اینچ UJ752V ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۴۵ تلویزیون ال ای دی فول اچ دی LK6100PVA ال جی 49 اینچ ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۴۶ تلویریون ال جی فور کی 49 اینچ UK6300PVB ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۴۷ تلویزیون ال جی سوپر فورکی اسمارت 49 اینچ SK7900PVB ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۴۸ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت 49 اینچ UJ634V ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۴۹ تلویزیون فول اچ دی اسمارت ال جی 49 اینچ LK6200 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۵۰ تلوبزیون ال جی فورکی اسمارت 49 اینچ UJ651V ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۵۱ تلویزیون 49 اینچ ال جی فورکی اسمارت 49SK8000 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۵۲ تلویزیون ال جی فول اچ دی 49 اینچ LK5100 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۵۳ تلویزیون 49 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 49Nano86 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۵۴ تلویزیون ال جی فول اچ دی 49 اینچ LW310 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۵۵ تلویزیون ال جی فورکی 49 اینچ UK6450 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۵۶ تلویزیون 49 اینچ ال جی 4K اسمارت اینچ 49SK8100PVA ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۵۷ تلویزیون ال جی فول اچ دی 49 اینچ LV300C ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۵۸ تلویزیون 49 اینچ ال جی LK5730PVC ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۵۹ تلویزیون 49 اینچ ال جی 4K فورکیSmart اسمارت مدل 49UN711C0ZB ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۶۰ تلویزیون 49 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 49UN71006LB ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۶۱ تلویزیون ال ای دی 49 اینچ ال جی فورکی اسمارت 49UM7100 ۱۱/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۶۲ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت 49 اینچ 49UM7340 ۱۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۶۳ تلویزیون 49 اینچ ال جی فورکی اسمارت مدل 49UN7340 ۱۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۶۴ تلویزیون 49 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل UN7240 ۱۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۶۵ قیمت تلویزیون 49 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل UM7490PLC ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۶۶ تلویزیون 49 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 49Nano80 ۱۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۶۷ تلویزیون ال ای دی 49 اینچ ال جی فورکی اسمارت 49SM8600 ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
50 اینچ
۶۸ تلویزیون 50 اینچ ال جی فورکی اسمارت50UM751 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۶۹ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت 50 اینچ UK6300PVB ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۷۰ تلویزیون ال جی 50 اینچ 4K اسمارت مدل 50UM7300PLB ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۷۱ تلویزیون 50 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 50UN7000 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۷۲ تلویزیون 50 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 50UN73506LB ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۷۳ تلویزیون 50 اینچ ال جی 4K اسمارت US660 مدل 50US660H0GD ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۷۴ تلوبزیون 50 اینچ ال جی فورکی 4K اسمارت 50UM7450 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۷۵ تلویزیون 50 اینچ ال جی فورکی اسمارت مدل 50UN7340 ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۷۶ تلویزیون 50 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 50UN7240 ۱۲/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۷۷ تلویزیون 50 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 50UM7650 ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۷۸ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت 50 اینچ 50UM7340 ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۷۹ تلویزیون ال جی 50 اینچ نانوسل 4K اسمارت تولید 2020 مدل 50NANO79 ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
55 اینچ
۸۰ تلویزیون 55 اینچ ال جی اولد اوو 4K اسمارت مدل 55G1 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۸۱ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 55UN7000 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۸۲ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 55Nano81 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۸۳ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 55UN73506LB ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۸۴ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 55UN8100 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۸۵ تلویزیون تجاری ال جی 55 اینچ 4K UHD اسمارت مدل 55UU640C ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۸۶ تلویزیون 55 اینچ ال جی فورکی اسمارت مدل 55UN7100 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۸۷ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت 55 اینچ 55UK6470 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۸۸ تلویزیون 55 اینچ ال جی فورکی اسمارت مدل 55UN7340 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۸۹ تلویزیون اولد 55 اینچ ال جی OLED C9 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۹۰ ال ای دی ال جی فورکی اسمارت 55 اینچ 55SM8600 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۹۱ تلویزیون 55 اینچ ال جی فورکی اولترا اچ دی SK8000 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۹۲ تلویزیون 55 اینچ فورکی اسمارت ال جی 55UK6750 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۹۳ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت 55 اینچ SK9500 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۹۴ ال ای دی ال جی فول اچ دی اسمارت 55 اینچ55LJ615 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۹۵ تلوبزیون ال جی فورکی اسمارت 55 اینچ UM7450 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۹۶ تلویزیون 55 اینچ ال جی فورکی اسمارت 55UM7100 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۹۷ تلویزیون 55 اینچ اولد OLED ال جی مدل 55E9 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۹۸ تلویزیون ال جی فور کی 55 اینچ SK8100PLA ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۹۹ تلویزیون ال جی فور کی 55 اینچ UJ752V ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۰۰ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت 55 اینچ UM7660 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۰۱ تلویزیون ال ای دی ال جی فورکی اسمارت 55 اینچ 55SM9000 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۰۲ تلویزیون اولد 55 اینچ ال جی LG OLED B8V ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۰۳ تلویزیون ال جی منحنی اولد اسمارت 55 اینچ C6V ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۰۴ تلویریون ال جی فور کی 55 اینچ UK6300PVB ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۰۵ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4k اسمارت smart مدل 55nano85 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۰۶ تلویزیون ال جی فول اچ دی 55 اینچ LJ550V ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۰۷ تلویزیون ال ای دی ال جی فورکی اسمارت 55 اینچ SK8500 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۰۸ تلویزیون ال جی سوپر فورکی اسمارت55 اینچ SK7900PVB ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۰۹ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت 55 اینج UK6100PVA ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۱۰ تلوبزیون ال جی فورکی اسمارت55 اینچ UJ651V ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۱۱ تلویزیون ال جی اولد 55 اینچ EG9A7V ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۱۲ تلویزیون ال جی سوپر 4K اسمارت 55 اینچ SJ850V ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۱۳ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت55 اینچ SJ800V ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۱۴ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت 55 اینچ UJ634V ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۱۵ تلویزیون ال جی اولد 55 اینچ B7V ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۱۶ تلویزیون ال جی فورکی 55 اینچ UK6450 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۱۷ تلویزیون اولد ال جی 55 اینچ Oled C8V ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۱۸ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت55 اینچ 55UK7500 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۱۹ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل US660H0GD ۱۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۲۰ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K فورکیSmart اسمارت مدل 55UN711C0ZB ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۲۱ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 55UM7400 ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۲۲ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 55UN7440 ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۲۳ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 55UM7090 ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۲۴ تلویزیون 55 ابنچ ال جی فورکی اسمارت55UN7300 ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۲۵ تلویزیون 55 اینچ ال جی فورکی اسمارت55UM751 ۱۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۲۶ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت 2020 مدل 55UN8060 ۱۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۲۷ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت55 اینچ 55UJ670V ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۲۸ تلویزیون ال جی فور کی 55 اینچ UK6400PVC ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۲۹ تلویزیون ال جی 55 اینچ نانوسل nanocell فورکی 4K اسمارت Smart تولید 2020 مدل 55NANO79 ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۳۰ تلویزیون ال جی فور کی 55 اینچ UK6700V ۱۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۳۱ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 55Nano80 ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۳۲ تلویزیون ال ای دی ال جی فورکی اسمارت 55 اینچ SM8100 ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۳۳ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت 55UK6900 ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۳۴ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 55Nano86 ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۳۵ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 55Nano90UNA ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۳۶ تلویزیون 55 اینچ ال جی اولد OLED اسمارت 4K مدل 55BX ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۳۷ تلویزیون 55 اینچ اولد ال جی 4K اسمارت 55CX ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
60 اینچ
۱۳۸ تلویزیون 60 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 60UN71006LB ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۳۹ تلویزیون 60 اینچ ال جی فور کی اسمارت UJ634V ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۴۰ تلویزیون ال جی سوپر فورکی اسمارت 60 اینچ SJ850V ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۴۱ تلوبزیون ال جی فورکی اسمارت 60 اینچ UJ651V ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۴۲ تلویزیون ال جی فورکی 60 اینچ UJ752V ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۴۳ تلویزیون 60 اینچ ال جی فورکی اسمارت 60UM7100 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
65 اینچ
۱۴۴ تلویزیون اولد 65 اینچ ال جی مدل 65w8pua ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۴۵ تلویزیون 65 اینچ ال جی فورکی اسمارت 65UM7450 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۴۶ تلویزیون ال ای دی ال جی فورکی اسمارت 65 اینچ SM8100 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۴۷ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت 65 اینچ SK9500 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۴۸ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت 65 اینچ UM7660 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۴۹ تلویزیون 65 اینچ اولد OLED ال جی 4K اسمارت مدل OLED C8V ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۵۰ تلویزیون اولد 65 اینچ ال جی مدل 65gx ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۵۱ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 65SM9800 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۵۲ تلویزیون 65 اینچ 4k اسمارت نانوسل ال جی مدل 65SM8200 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۵۳ تلویزیون 65 اینچ ال جی فورکی اسمارت 65UM7340 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۵۴ تلویزیون ال ای دی 65 اینچ ال جی فورکی اسمارت 65SM9000 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۵۵ تلویزیون اولد 65 اینچ ال جی OLED C9 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۵۶ تلویزیون ال جی سوپر فورکی اسمارت 65 اینچ SK7900PVB ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۵۷ تلویزیون ال جی سوپر فورکی اسمارت 65 اینچ SJ850V ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۵۸ تلویزیون ال جی سوپر فورکی اسمارت 65 اینچ SJ800V ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۵۹ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت 65 اینچ UJ651V ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۶۰ تلویزیون ال ای دی ال جی فورکی اسمارت 65 اینچ SK8500 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۶۱ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 65UN81006LB ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۶۲ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 65SM8500 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۶۳ تلویزیون 65 اینچ ال جی فورکی اسمارت SM9500 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۶۴ تلویزیون 65 اینچ ال جی فورکی اسمارت SK8000 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۶۵ تلویزیون ال جی فور کی 65 اینچ UK6400PVC ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۶۶ تلویریون ال جی فور کی 65 اینچ UK6300PVB ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۶۷ تلویزیون ال جی اولد 65 اینچ B7V ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۶۸ تلویزیون 65 اینچ 8K ال جی 2020 مدل Nano99UNA ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۶۹ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 65Nano81 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۷۰ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 65SM8600 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۷۱ تلویزیون 65 اینچ اولد ال جی 4K اسمارت C1 مدل 65C1 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۷۲ تلویزیون 65 اینچ ال جی اولد Signature 4K اسمارت مدل G7 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۷۳ تلویزیون اولد اوو 65 اینچ ال جی 4K اسمارت G1 مدل OLED EVO 65G1 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۷۴ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 65UM7650 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۷۵ تلویزیون ال جی 65 اینچ نانوسل nanocell فورکی 4K اسمارت Smart تولید 2020 مدل 65NANO79 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۷۶ تلویزیون 65 اینچ ال جی فورکی اسمارت مدل 65UN7300 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۷۷ تلویزیون اولد 65 اینچ ال جی مدل 65wx ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۷۸ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K فورکیSmart اسمارت مدل 65UN711C0ZB ۱۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۷۹ تلویزیون ال ای دی 65 اینچ ال جی فورکی اسمارت 65UM7100 ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۸۰ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت 2020 مدل 65UN8060 ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۸۱ تلویزیون 65 اینچ ال جی فورکی اسمارت مدل 65UN7380 ۲۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۸۲ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت 65 اینچ UK6100 ۲۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۸۳ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت 65 اینچ UJ634V ۲۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۸۴ تلویزیون 65 اینچ ال جی فورکی اسمارت65UM751 ۲۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۸۵ تلویزیون 65 اینچ ال جی فورکی اسمارت مدل 65un7240pvg ۲۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۸۶ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 65UJ670V ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۸۷ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 65Nano80 ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۸۸ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 65Nano86 ۲۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۸۹ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 65Nano90 ۳۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۹۰ تلویزیون 65 اینچ ال جی اولد OLED فورکی 4K اسمارت Smart مدل 65BX ۴۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۹۱ تلویزیون 65 اینچ ال جی اولد 4K اسمارت مدل 65CX ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۹۲ تلویزیون 65 اینچ ال جی فورکی اسمارت مدل 65Nano95 ۵۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۹۳ تلویزیون 65 اینچ اولد OLED ال جی 4K اسمارت مدل OLED E9 ۶۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
70 اینچ
۱۹۴ تلویزیون 70 اینچ ال جی فورکی اسمارت مدل 70un7400 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۹۵ تلویزیون 70 اینچ ال جی فورکی اسمارت 70UJ657T ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۹۶ تلویزیون 70 اینچ ال جی فورکی اسمارت مدل 70UK7000PVA ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۹۷ تلویزیون ال جی 70 اینچ فورکی 4K اسمارت Smart تولید 2020 مدل 70UN7380 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۹۸ تلوبزیون 70 اینچ ال جی فورکی اسمارت 70UM7450 ۲۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۹۹ تلویزیون 70 اینچ ال جی 4K اسمارت UM7380 ۲۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
75 اینچ
۲۰۰ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K اسمارت SK8100PVA ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۲۰۱ تلویزیون ال ای دی ال جی فورکی اسمارت 75 اینچ 75SM9000 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۲۰۲ تلویزیون 75 اینچ ال جی فورکی 4k اسمارت Smart مدل 75UN8080PVA ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۲۰۳ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 75UM7600PCA ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۲۰۴ تلویزیون 75 اینچ 8K ال جی 2020 مدل Nano99UNA ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۲۰۵ تلویزیون 75 اینچ ال جی فورکی اسمارت 75um7450 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۲۰۶ تلویزیون 75 اینچ ال جی فورکی اسمارت 75UK7050PVA ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۲۰۷ تلویزیون 75 اینچ ال جی فورکی اسمارت مدل 75UN8100 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۲۰۸ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 75Nano90 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۲۰۹ تلویزیون مینی ال ای دی 75 اینچ ال جی کیوند 4K اسمارت مدل 75QNED90 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۲۱۰ تلویزیون 75 اینچ ال جی Mini LED کیوند 4K اسمارت Qned99 مدل 75QNED99UPA ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۲۱۱ تلویزیون ال جی 75 اینچ فورکی 4K اسمارت Smart تولید 2020 مدل 75UN7180 ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۲۱۲ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4k اسمارت مدل 75UM7110 ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۲۱۳ تلویزیون75 اینچ ال جی فورکی اسمارت مدل 75um7180 ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۲۱۴ تلویزیون ال جی 4K اسمارت 75 اینج UM7580 ۳۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۲۱۵ تلویزیون ال جی 75 اینچ نانوسل nanocell فورکی 4K اسمارت Smart تولید 2020 مدل 75NANO79 ۴۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۲۱۶ تلویزیون نانوسل 75 اینچ ال جی 4K اسمارت 75SM8600 ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۲۱۷ تلویزیون 75 اینچ ال جی فورکی 4k اسمارت مدل SM8610 ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
77 اینچ
۲۱۸ تلویزیون اولد 77 اینچ ال جی 77OLED C9 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۲۱۹ تلویزیون 77 اینچ ال جی اولد اوو 4K اسمارت مدل 77G1 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۲۲۰ تلویزیون 77 اینچ اولد ال جی 4K اسمارت C1 مدل 77C1 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۲۲۱ تلویزیون 77 اینچ اولد ال جی 8K اسمارت مدل 77ZX ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۲۲۲ تلویزیون 77 اینچ ال جی اولد OLED اسمارت 4K مدل 77BX ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۲۲۳ تلویزیون 77 اینچ ال جی اولد OLED فورکی 4K اسمارت مدل 77CX ۸۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
82 اینچ
۲۲۴ تلویزیون 82 اینچ 4k ال جی مدل 82UN8500 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۲۲۵ تلویزیون 82 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 82UM7600PLB ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
83 اینچ
۲۲۶ تلویزیون 83 اینچ اولد ال جی 4K اسمارت C1 مدل 83C1 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
86 اینچ
۲۲۷ تلویزیون 86 اینچ ال جی Mini LED کیوند 4K اسمارت Qned99 مدل 86QNED99UPA ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۲۲۸ تلویزیون مینی ال ای دی 86 اینچ ال جی کیوند 4K اسمارت مدل 86QNED90 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۲۲۹ تلویزیون 86 اینچ ال جی فورکی اسمارت 86UM7580 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۲۳۰ تلویزیون 86 اینچ ال جی 4K اسمارت Smart مدل 86Nano90 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۲۳۱ تلویزیون 86 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 86UM7600PLB ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۲۳۲ تلویزیون 86 اینچ ال جی فورکی اسمارت مدل 86un8080pva ۷۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۲۳۳ تلویزیون 86 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 86UN851C0ZA ۸۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
88 اینچ
۲۳۴ تلویزیون 88 اینچ اولد ال جی 8K اسمارت مدل 88ZX ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون سونی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32 اینچ
۱ تلویزیون 32 اینچ سونی اچ دی HD مدل R300E ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
40 اینچ
۲ تلویزیون 40 اینچ سونی Full HD مدل R350E ۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۳ تلویزیون 40 اینچ سونی Full HD اسمارت مدل W650D ۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
43 اینچ
۴ تلویزیون سونی فورکی 43 اینچ X7000F ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۵ تلویزیون سونی فورکی اسمارت 43 اینچ X8000E ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۶ تلویزیون 43 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 43X8500G ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۷ تلویزیون سونی فول اچ دی 43 اینچ KDL-W660F ۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۸ تلویزیون 43 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 43X7500H ۱۲/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
49 اینچ
۹ تلویزیون 49 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 49X8500G ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۰ تلویزیون سونی فورکی اسمارت 49 اینچ X8500F ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۱ تلویزیون سونی فورکی اسمارت 49 اینچ X8000E ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۲ تلویزیون 49 اینچ سونی 4K اسمارت مدل X7000G ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۳ تلویزیون 49 اینچ سونی Full HD اسمارت مدل W800G ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۴ تلویزیون 49 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 49X7500H ۱۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۵ تلویزیون 49 اینچ سونی 4K اسمارت مدل X8000G ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۶ تلویزیون 49 اینچ سونی 4K اسمارت مدل X8000H ۱۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
50 اینچ
۱۷ تلویزیون سونی فول اچ دی 50 اینچ KDL-W660F ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
55 اینچ
۱۸ تلویزیون سونی فورکی 55 اینچ X7000F ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۹ تلویزیون سونی فورکی اسمارت 55 اینچ X8000E ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۲۰ تلویزیون سونی فورکی اسمارت 55 اینچ X8500F ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۲۱ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K اسمارت مدل X7000G ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۲۲ تلویزیون سونی 55 اینچ 4K اسمارت مدل 55X7577H ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۲۳ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 55X7500H ۱۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۲۴ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K اسمارت مدل X8000H ۱۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۲۵ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K اسمارت مدل X8000G ۱۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۲۶ تلویزیون سونی 55 اینچ 4K اسمارت مدل 55X8500G ۲۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۲۷ تلویزیون سونی 55 اینچ فورکی 4K اسمارت Smart مدل 55X9000H ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۲۸ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 55X9500H ۲۸/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۲۹ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K اسمارت Smart مدل 55X9500H ۲۸/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۳۰ تلویزیون 55 اینچ اولد سونی 4K اسمارت مدل 55A8H ۳۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۳۱ تلویزیون 55 اینچ سونی اولد OLED فورکی 4K اسمارت Smart مدل 55A8G ۳۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
65 اینچ
۳۲ تلویزیون 65 اینچ سونی 4k اسمارت مدل 65X9500J ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۳۳ تلویزیون سونی فورکی اسمارت 65 اینچ X8500F ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۳۴ تلویزیون سونی فورکی اسمارت65 اینچ X7000F ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۳۵ تلویزیون سونی 65 اینچ 4K اسمارت مدل 65X8500G ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۳۶ تلویزیون سونی 65 اینچ 4K اسمارت مدل 65X7577H ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۳۷ تلویزیون 65 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 65X7500H ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۳۸ تلویزیون 65 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 65X8000G ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۳۹ تلویزیون 65 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 65X8000H ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۴۰ تلویزیون سونی 65 اینچ فورکی 4K اسمارت Smart مدل 65X9000H ۳۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۴۱ تلویزیون 65 اینچ سونی 4K اسمارت Smart مدل 65X9500H ۳۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۴۲ تلویزیون 65 اینچ سونی اولد OLED فورکی 4K اسمارت Smart مدل 65A8G ۵۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۴۳ تلویزیون اولد سونی 65 اینچ 4K اسمارت 65A8H ۵۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
75 اینچ
۴۴ تلویزیون 75 اینچ سونی 4k اسمارت مدل 75X9500J ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۴۵ تلویزیون سونی 75اینچ 4K اسمارت مدل 75X8500G ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۴۶ تلویزیون 75 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 75X8000H ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۴۷ تلویزیون 75 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 75X8000G ۴۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۴۸ تلویزیون سونی 75 اینچ فورکی 4K اسمارت Smart مدل 75X9000H ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۴۹ تلویزیون سونی 75 اینچ 4K اسمارت مدل 75X9500G ۶۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
85 اینچ
۵۰ تلویزیون سونی 85 اینچ 4K اسمارت مدل 85X8500G ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۵۱ تلویزیون سونی 85 اینچ 4K اسمارت مدل 85X9500G ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۵۲ تلویزیون 85 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 85X8000H ۶۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۵۳ تلویزیون سونی 85 اینچ فورکی 4K اسمارت Smart مدل 85X9000H ۷۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون سامسونگ در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32 اینچ
۱ تلویزیون سامسونگ فول اچ دی 32 اینچ M5000 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۲ تلویزیون 32 اینچ سامسونگ مدل 32N5003AK ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۳ تلویزیون سامسونگ 32 اینچ اچ دی N5000 ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۴ تلویزیون 32 اینچ سامسونگ اچ دی HD اسمارت مدل T5300 ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۵ تلویزیون سامسونگ اچ دی HDاسمارت 32 اینج N5300 ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
40
۶ تلویزیون سامسونگ فول اچ دی اسمارت 40 اینچ j5200 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۷ تلویزیون سامسونگ فول اچ دی اسمارت 40 اینچ N5300 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۸ تلویزیون سامسونگ فول اچ دی 40 اینچ M5000 ۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۹ تلویزیون سامسونگ فول اچ دی 40 اینچ N5000 ۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
40 اینچ
۱۰ تلویزیون 40 اینچ سامسونگ Full HD اسمارت مدل 40T5300 ۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
43 اینچ
۱۱ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ کیولد فریم 4K اسمارت مدل 43LS03R ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۲ تلویزیون سامسونگ فول اچ دی 43 اینچ K5002 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۳ تلویزیون سامسونگ فول اچ دی اسمارت 43 اینچ J5202 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۴ تلویزیون سامسونگ فول اچ دی 43 اینچ UA43N5000AK ۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۵ تلویزیون فول اچ دی N5300 سامسونگ 43 اینچ ۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۶ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ فول اچ دی Full HD اسمارت مدل T5300 ۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۷ تلویزیون فول اچ دی 43 اینچ سامسونگ N5370 ۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۸ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل 43TU7000U ۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۹ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ 4K اسمارت RU7170 ۹/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۲۰ تلویزیون سامسونگ اسمارت فورکی 43 اینچ RU7100 ۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۲۱ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ 2020 فورکی 4K اسمارت مدل 43TU8000 ۱۰/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
49 اینچ
۲۲ تلویزیون سامسونگ منحنی فورکی اسمارت 49 اینچ MU7350 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۲۳ تلویزیون 49 اینچ سامسونگ کیولد 49Q70R ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۲۴ تلویزیون 49 اینچ سامسونگ فول اچ دی Full HD اسمارت مدل 49T5300 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۲۵ تلویزیون سامسونگ فورکی اسمارت 49 اینچ RU7100 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۲۶ تلویزیون فول اچ دی N5000 سامسونگ 49 اینچ ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۲۷ تلویزیون سامسونگ فول اچ دی 49 اینچ UA49M5100AK ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۲۸ تلویزیون سامسونگ منحنی فورکی اسمارت 49 اینچ RU7300 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۲۹ تلویزیون 49 اینچ منحنی سامسونگ 4K اسمارت مدل 49TU8300 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۳۰ تلویزیون 49 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل HG49AJ690UK ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۳۱ تلویزیون 49 اینچ منحنی Full HD سامسونگ M6500 ۱۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۳۲ تلویزیون سامسونگ فول اچ دی اسمارت 49 اینچ N5300 ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۳۳ تلویزیون فول اچ دی 49 اینچ سامسونگ N5370 ۱۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۳۴ تلویزیون سامسونگ منحنی فور کی اسمارت 49 اینچ NU7300 ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۳۵ تلویزیون 49 اینچ سامسونگ فور کی اسمارت NU7100 ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۳۶ تلویزیون 49 اینچ سامسونگ 4K اسمارت RU7170 ۱۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
5 اینچ
۳۷ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 65Q65T ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۵
50 اینچ
۳۸ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 4K اسمارت RU7172 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۳۹ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل RU7440 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۴۰ تلویزیون سامسونگ فورکی 50 اینچ KU7000 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۴۱ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ کیولد 4K اسمارت 2020 مدل 50Q60T ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۴۲ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ کریستالی 4K UHD اسمارت Smart مدل 50TU8100 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۴۳ تلویزیون سامسونگ فول اچ دی 50 اینچ J5100 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۴۴ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 50TU7000U ۱۱/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۴۵ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 50NU7002 ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۴۶ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 4K HDR کریستال UHD مدل 50TU7100 ۱۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۴۷ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 50RU7100 ۱۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۴۸ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل 50RU7105 ۱۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۴۹ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 50RU7170 ۱۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۵۰ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ کریستال 4k اسمارت 50TU7020 ۱۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۵۱ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 50TU8000U ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۵۲ تلویزیون سامسونگ 50 اینچ 4K اسمات NU7400 ۱۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۵۳ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 50TU8500 ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
55 اینچ
۵۴ تلویزیون سامسونگ 4K اسمارت 55 اینچ NU7093 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۵۵ تلویزیون سامسونگ منحنی 4K اسمارت 55 اینچ NU7302 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۵۶ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ فورکی اسمارت 55nu7400 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۵۷ تلویزیون 55 اینچ Full HD سامسونگ M6500 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۵۸ تلویزیون سامسونگ منحنی فور کی اسمارت 55 اینج NU8500 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۵۹ تلویزیون سامسونگ فورکی 55 اینچ KU7000 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۶۰ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کیولد 4K اسمارت مدل 55Q7FN ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۶۱ تلویزیون کیولد سامسونگ 55 اینچ 8K اسمارت مدل 55Q900R ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۶۲ تلویزیون 65 اینج سامسونگ miniLED مدل 65QN85A ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۶۳ تلویزیون سامسونگ منحنی فورکی اسمارت 55 اینچ NU7350 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۶۴ تلویزیون سامسونگ منحنی فورکی اسمارت 55 اینچ MU7350 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۶۵ تلویزیون سامسونگ منحنی فورکی اسمارت 55 اینچ KU7350 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۶۶ تلویزیون ال ای دی سامسونگ 4K اسمارت 55 اینچ 55NU8000 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۶۷ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ فورکی اسمارت NU7023 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۶۸ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ Mini LED مدل 55QN85A ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۶۹ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کیولد 4K اسمارت مدل 55Q80A ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۷۰ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کیولد 4K اسمارت مدل 55Q70A ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۷۱ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ Mini LED اسمارت مدل 55QN90A ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۷۲ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کیولد فورکی 4K اسمارت Samrt مدل 55Q90R ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۷۳ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل 55Q80R ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۷۴ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل 55Q80T ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۷۵ تلویزیون کیولد 55 اینچ 4k اسمارت سامسونگ مدل 55Q95T ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۷۶ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کیولد 4K اسمارت مدل 55Q85T ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۷۷ تلویزیون کیولد منحنی سامسونگ 55 اینچ 4K اسمارت مدل 55Q8C ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۷۸ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 55TU7000 ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۷۹ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل 55TU7072 ۱۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۸۰ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل 55RU7105 ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۸۱ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 55TU7172 ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۸۲ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 55RU7170 ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۸۳ تلویزیون سامسونگ منحنی فور کی اسمارت 55 اینچ NU7300 ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۸۴ تلویزیون سامسونگ منحنی فورکی اسمارت 55 اینچ RU7300 ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۸۵ تلویزیون سامسونگ اسمارت فورکی 55 اینچ RU7100 ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۸۶ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 55RU7172 ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۸۷ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K HDR کریستال UHD مدل 55TU7100 ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۸۸ تلویزیون سامسونگ فورکی اسمارت 55 اینچ NU7172 ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۸۹ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ منحنی 4K اسمارت 2020 مدل 55TU8300U ۱۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۹۰ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4k اسمارت Smart مدل 55RU7200 ۱۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۹۱ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 55TU8000U ۱۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۹۲ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4k اسمارت مدل 55RU7402 ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۹۳ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل 55RU7400 ۱۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۹۴ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 55TU8072U ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۹۵ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل RU7440 ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۹۶ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 55TU8500 ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۹۷ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کریستال 4K UHD اسمارت 55TU8100 ۱۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۹۸ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ 4K اسمارت Q6FN مدل QA55Q6FNAK ۱۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۹۹ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 55Q65T ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۹
۱۰۰ تلویزیون سامسونگ کیولد 55 اینچ QA55Q60RAk ۱۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۰۱ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کیولد 4K اسمارت 2020 مدل 55QN55Q60T ۱۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۰۲ تلویزیون 55 اینچ کیولد QLED سامسونگ 4K اسمارت مدل 55Q70T ۲۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۰۳ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ فریم مدل 55LS03T ۲۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۰۴ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کیولد فریم 4K اسمارت مدل 55LS03R ۲۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
58 اینچ
۱۰۵ تلویزیون 58 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 58TU7000 ۱۳/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۰۶ تلویزیون 58 اینچ سامسونگ 4K اسمارت RU7170 ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۰۷ تلویزیون سامسونگ اسمارت فورکی 58 اینچ RU7100 ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۰۸ تلویزیون 58 اینچ سامسونگ 4K HDR کریستال UHD مدل 58TU7100 ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
65 اینچ
۱۰۹ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ کیولد Art Mode فورکی 4K HDR مدل 65LS03R ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۱۰ تلویزیون سامسونگ فورکی 65 اینچ KU7000 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۱۱ تلویزیون سامسونگ منحنی 4K اسمارت 65 اینچ NU8500 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۱۲ تلویزیون 65 اینچ 4k سامسونگ مدل 65Q80T ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۱۳ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ تجاری Universal اسمارت Smart فورکی 4K مدل HG65AT690UK ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۱۴ تلویزیون ال ای دی سامسونگ 4K اسمارت 65 اینچ 65NU8000 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۱۵ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ کیولد 4K اسمارت مدل 65Q7FN ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۱۶ تلویزیون 65 اینچ کیولد سامسونگ 4K اسمارت 2020 مدل Q90R ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۱۷ تلویزیون 65 اینچ کیولد سامسونگ فورکی اسمارت 65q67r ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۱۸ تلویزیون 65 اینچ کیولد سامسونگ فورکی اسمارت 65Q80R ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۱۹ تلویزیون کیولد سامسونگ 65 اینچ 8K اسمارت مدل 65Q900R ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۲۰ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ فورکی اسمارت مدل 65Q90T ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۲۱ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ Mini LED اسمارت مدل 65QN90A ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۲۲ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ کریستال 4K UHD اسمارت 65TU8100 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۲۳ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ کیولد 4K اسمارت مدل 65Q70A ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۲۴ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 65RU9000 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۲۵ تلویزیون کیولد منحنی سامسونگ 65 اینچ 4K اسمارت مدل 65Q8C ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۲۶ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل 65RU7105 ۱۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۲۷ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4k اسمارت مدل 65ru7090 ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۲۸ تلویزیون ال ای دی 65اینچ سامسونگ 4K اسمارت 65RU7170 ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۲۹ تلویزیون 65 اینچ منحنی سامسونگ 4k اسمارت مدل 65RU7300 ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۳۰ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ منحنی فور کی اسمارت NU7300 ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۳۱ تلویزیون سامسونگ فور کی اسمارت 65 اینچ NU7100 ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۳۲ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K HDR کریستال UHD مدل 65TU7100 ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۳۳ تلویزیون سامسونگ اسمارت فورکی 65 اینچ RU7100 ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۳۴ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 65RU7172 ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۳۵ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 65TU7000 ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۳۶ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 65TU7079 ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۳۷ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل 65TU7020 ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۳۸ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 65TU7172 ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۳۹ تلویزیون 65 اینچ منحنی سامسونگ 4K اسمارت مدل 65TU8300 ۲۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۴۰ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل 65RU7400 ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۴۱ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل RU7440 ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۴۲ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 65TU8000 ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۴۳ تلویزیون سامسونگ فور کی 65 اینچ NU7400 ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۴۴ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 65TU8075 ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۴۵ تلویزیون ال ای دی 65 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 65TU8072U ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۴۶ تلویزیون دول ال ای دی 65 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 65TU8502 ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۴۷ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 65TU8500 ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۴۸ تلویزیون کیولد 65 اینچ سامسونگ QA65Q60RAk ۲۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۴۹ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ کیولد 4K اسمارت 2020 مدل QN65Q60T ۲۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۵۰ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ Q70T پایه وسط 4K اسمارت مدل 65Q70T ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۵۱ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ کیولد 4K اسمارت مدل 65Q70R ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۵۲ تلویزیون 65 اینچ کیولد QLED سامسونگ 4K اسمارت مدل 65Q70T ۳۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۵۳ تلویزیون 65 اینچ کیولد سامسونگ فورکی اسمارت 65Q75T ۳۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
70 اینچ
۱۵۴ تلویزیون 70 اینچ سامسونگ 4K HDR کریستال UHD مدل 70TU7100 ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۵۵ تلویزیون 70 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 70TU7000U ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
75 اینچ
۱۵۶ تلویزیون ال ای دی 75 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 75TU8072U ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۵۷ تلویزیون کیولد منحنی سامسونگ 75 اینچ 4K اسمارت مدل 75Q8C ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۵۸ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ Mini LED مدل 75QN85A ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۵۹ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل 75Q60A ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۶۰ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ کیولد 8K اسمارت مدل 75Q900R ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۶۱ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 75TU7172 ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۶۲ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل 75RU7170 ۳۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۶۳ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K HDR کریستال UHD مدل 75TU7100 ۳۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۶۴ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 75TU7000U ۳۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۶۵ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 75RU7100 ۳۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۶۶ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل 75TU7072 ۳۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۶۷ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ کریستال فورکی 4K UHD اسمارت Smart مدل 75TU8100 ۴۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۶۸ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 75TU8000U ۴۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۶۹ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ کیولد 4K اسمارت مدل 75Q60T ۴۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۷۰ تلویزیون کیولد 75 اینچ سامسونگ QA75Q60RAk ۴۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۷۱ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ کیولد 4K اسمارت مدل 75Q70R ۵۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۷۲ تلویزیون 75 اینچ کیولد QLED سامسونگ 4K اسمارت مدل 75Q70T ۵۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۷۳ تلویزیون 75 اینچ کیولد QLED فورکی 4K اسمارت Smart مدل 75Q80R ۷۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۷۴ تلویزیون 75 اینچ کیولد سامسونگ 4K اسمارت مدل 75Q80T ۷۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
75اینچ
۱۷۵ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل TU6979 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
82 اینچ
۱۷۶ تلویزیون 82 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 82TU7000U ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۷۷ تلویزیون 82 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 82TU8000U ۵۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۷۸ تلویزیون سامسونگ کیولد 82 اینچ QE82Q60RAT ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
85 اینچ
۱۷۹ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 85TU8000 ۵۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۸۰ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ کیولد QLED اسمارت 4K UHD مدل QE85Q60TUA ۷۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۸۱ تلویزیون 85 اینچ کیولد QLED سامسونگ 4K اسمارت مدل 85Q70T ۸۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
86 اینچ
۱۸۲ تلویزیون 86 اینچ سامسونگ 4K اسمارت Smart مدل 86TU9000 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون فیلیپس در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
50 اینچ
۱ تلویزیون 50 اینچ 4k UHD اسمارت فیلیپس مدل 50pus6754 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۲ تلویزیون 50 اینچ 4k UHD اسمارت فیلیپس مدل 50pus6554 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
55 اینچ
۳ تلویزیون 55 اینچ 4k UHD اسمارت فیلیپس مدل 55pus7304 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۴ تلویزیون 55 اینچ 4k UHD اسمارت فیلیپس مدل 55pus6554 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۵ تلویزیون اولد 55 اینچ 4k UHD اسمارت فیلیپس مدل 55OLED854 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۶ تلویزیون 55 اینچ 4k UHD اسمارت فیلیپس مدل 55pus6754 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۷ تلویزیون 55 اینچ 4k UHD اسمارت فیلیپس مدل 55pus8804 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۸ تلویزیون 55 اینچ فیلیپس4K UHD اسمارت مدل 55pus9435 ۳۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
58 اینچ
۹ تلویزیون 58 اینچ فیلیپس 4k UHD اسمارت مدل 58PUS8505 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۰ تلویزیون 58 اینچ 4k UHD اسمارت فیلیپس مدل 58pus6203 ۲۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۱ تلویزیون 58 اینچ فیلیپس 4K اسمارت مدل 58PUS7855 ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۵
۱۲ تلویزیون 58 اینچ فیلیپس 4k UHD اسمارت مدل 58PUS7805 ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
65 اینچ
۱۳ تلویزیون 65 اینچ 4k UHD اسمارت فیلیپس مدل 65pus6754 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۴ تلویزیون 65 اینچ فیلیپس4K UHD اسمارت مدل 65PUS8555 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۵ تلویزیون 65 اینچ 4k UHD اسمارت فیلیپس مدل 65PUS7354 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۶ تلویزیون 65 اینچ فیلیپس4K اسمارت مدل 65PUS9435 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۷ تلویزیون 65 اینچ ال ای دی فیلیپس 4K اسمارت مدل PUS7855 ۳۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۸ تلویزیون اولد 65 اینچ 4k UHD اسمارت فیلیپس مدل 65OLED854 ۶۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
70 اینچ
۱۹ تلویزیون 70 اینچ فیلیپس 4K اسمارت مدل 70PUS7505 ۳۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۴
۲۰ تلویزیون 70 اینچ فیلیپس 4k اسمارت مدل 70PUS8535 ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
75اینچ
۲۱ تلویزیون 75 اینچ 4k UHD اسمارت فیلیپس مدل 75PUS7354 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون پاناسونیک در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32 اینچ
۱ تلویزیون 32 اینچ پاناسونیک اچ دی HD مدل 32F336M ۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
43 اینچ
۲ تلویزیون ال ای دی 43 اینچ پاناسونیک فول اچ دی Full HD مدل TH-43E330M ۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۳ تلویزیون 43 اینچ پاناسونیک Full HD مدل TH-43F336M ۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
49 اینچ
۴ تلویزیون 49 اینچ پاناسونیک Full HD مدل TH-49E330M ۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۵ تلویزیون 49 اینچ پاناسونیک Full HD مدل TH-49F336M ۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
55 اینچ
۶ تلویزیون 55 اینچ پاناسونیک 4k اسمارت مدل 55GX706M ۱۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۷ تلویزیون 55 اینچ پاناسونیک 4K اسمارت مدل 55HX750M ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۸ تلویزیون 55 اینچ پاناسونیک 4K اسمارت مدل 55GX800M ۲۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
65 اینچ
۹ تلویزیون 65 اینچ پاناسونیک 4K اسمارت مدل 65HX750M ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۰ تلویزیون 65 اینچ پاناسونیک 4K اسمارت مدل 65GX706M ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۱ تلویزیون 65 اینچ پاناسونیک 4K اسمارت 65GX800M ۳۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون شارپ در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32 اینچ
۱ تلویزیون 32 اینچ شارپ اچ دی HD مدل LE32185M ۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۲ تلویزیون 32 اینچ شارپ HD مدل 2TC32BD1X ۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۳ تلویزیون32 اینچ HD شارپ مدل 32LE280X ۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
40 اینچ
۴ تلویزیون 40 اینچ شارپ فول اچ دی Full HD مدل 40AE1X ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۵ تلویزیون 40 اینچ شارپ فول اچ دی Full HD مدل 40SA5500X ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
42 اینچ
۶ تلویزیون 42 اینچ شارپ FULL HD مدل42BD1X سریBD1X ۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
50 اینچ
۷ تلویزیون 50 اینچ 4k UHD اسمارت شارپ مدل 50ua6800x ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۸ تلویزیون 50 اینچ شارپ 4k اسمارت مدل 50AH1X ۱۱/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۹ تلویزیون 50 اینچ شارپ فول اچ دی Full HD مدل 50ae1x ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
60
۱۰ تلویزیون شارپ فور کی 60 اینچ UA6500X ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
60 اینچ
۱۱ تلویزیون 60 اینچ شارپ 4K اسمارت مدل 60BK1X ۲۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
65 اینچ
۱۲ تلویزیون 65 اینچ 4k اسمارت شارپ مدل 65u5865 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
70 اینچ
۱۳ تلویزیون70 اینچ شارپ 4k اسمارت مدل 70AH1X ۳۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۴ تلویزیون70 اینچ شارپ 8k اسمارت مدل 70Ax1X ۷۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون شیائومی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32 اینچ
۱ تلویزیون 32 اینچ شیائومی HDاسمارت مدل L32M5-5ASP ۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
40 اینچ
۲ تلویزیون 40 اینچ شیائومی فول اچ دی Full HD اسمارت مدل MI TV 4A 40 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
43 اینچ
۳ تلویزیون 43 اینچ شیائومی فول اچ دی Full HD اسمارت Smart مدل MI TV 4A Pro ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۴ تلویزیون 43 اینچ شیائومی 4K اسمارت مدل Xiaomi 43 Mi 4X ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۵ تلویزیون 43 اینچ شیائومی 4K اسمارت MI Tv 4S مدل L43M5-5ASP ۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
50 اینچ
۶ تلویزیون 50 اینچ شیائومی 4K اسمارت مدل Xiaomi 50 Mi 4X ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
55 اینچ
۷ تلویزیون 55 اینچ شیائومی 4K اسمارت مدل Xiaomi 55 Mi 4X ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۸ تلویزیون 55 اینچ شیائومی MI QLED TV 4K 55 Inch ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۹ تلویزیون 55 اینچ شیائومی 4K فورکی اسمارت Smart مدل 55 MI TV 4X ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۰ تلویزیون 55 اینچ شیائومی 4K UHD اسمارت Smart مدل 55Mi Pro5 ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۱ تلویزیون 55 اینچ شیائومی 4K اسمارت مدل L55M5-5ASP ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
65 اینچ
۱۲ تلویزیون 65 اینچ شیائومی 4K اسمارت مدل Xiaomi 65 Mi 4X ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۳ تلویزیون 65 اینچ شیائومی 4K اسمارت مدل L65M5-5ASP ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
75 اینچ
۱۴ تلویزیون 75 اینچ شیائومی کیولد 4K اسمارت مدل MI Q1 75 Inch ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون توشیبا در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32 اینچ
۱ تلویزیون 32 اینچ توشیبا اچ دی HD مدل 32s2850 ۴/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
43 اینچ
۲ تلویزیون 43 اینچ توشیبا فول اچ دی Full HD مدل 43S2850 ۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
55 اینچ
۳ تلویزیون 55 اینچ توشیبا 4K اسمارت مدل 55U5850EE ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
65 اینچ
۴ تلویزیون 65 اینچ توشیبا 4K اسمارت 65u7950 ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون هایسنس در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
43 اینچ
۱ تلویزیون 43 اینچ هایسنس فول اچ دی Full HD اسمارت مدل 43B6000PW ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
50 اینچ
۲ تلویزیون 50 اینچ هایسنس 4k اسمارت مدل b7100uw ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
55 اینچ
۳ تلویزیون 55 اینچ هایسنس 4k اسمارت مدل a7120fs ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۴ تلویزیون 55 اینچ هایسنس 4K اسمارت b7101uw ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۵ تلویزیون 55 اینچ هایسنس 4K اسمارت H9G مدل 55H9G ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۶ تلویزیون 55 اینچ هایسنس 4K اسمارت 55H8G ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۷ تلویزیون 55 اینچ هایسنس 4k اسمارت مدل b7206uw ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۸ تلویزیون 55 اینچ هایسنس 4k اسمارت مدل b7300uw ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۹ تلویزیون 55 اینچ هایسنس 4K اسمارت 55b8000uw ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۰ تلویزیون 55 اینچ هایسنس 4K اسمارت مدل 55U8WF ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۳
۱۱ تلویزیون 55 اینچ هایسنس 4K اسمارت 55u7wf ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۲ تلویزیون 55 اینچ هایسنس 4K اسمارت مدل 55u8qf ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
58 اینچ
۱۳ تلویزیون 58 اینچ هایسنس 4K اسمارت مدل 58A7100F ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
65 اینچ
۱۴ تلویزیون 65 اینچ هایسنس 4K اسمارت مدل u8qf ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۵ تلویزیون 65 اینچ هایسنس 4K اسمارت 65H8G ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۶ تلویزیون 65 اینچ هایسنس 4K اسمارت H9G مدل 65H9G ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۷ تلویزیون 65 اینچ هایسنس 4K اسمارت b7101uw ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۸ تلویزیون 65 اینچ هایسنس 4K اسمارت مدل 65A7100F ۱۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۹ تلویزیون 65 اینچ هایسنس 4K اسمارت 65u7wf ۲۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
75 اینچ
۲۰ تلویزیون 75 اینچ هایسنس 4K اسمارت مدل 75A7500WF ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
75اینچ
۲۱ تلویزیون 75 اینچ هایسنس 4K اسمارت مدل b7500uw ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۲۲ تلویزیون 75 اینچ هایسنس 4K اسمارت 75u8qf ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
85 اینچ
۲۳ تلویزیون 85 اینچ هایسنس 4K اسمارت مدل 85A7500WF ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۲۴ تلویزیون 85 اینچ هایسنس 4K اسمارت مدل 85U8WF ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون الک Elec در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
24 اینچ
۱ تلویزیون 24 اینچ الک HD اسمارت مدل 24LK550V ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
43 اینچ
۲ تلویزیون 43 اینچ کا الک فول اچ دی Full HD مدل 43LK773V ۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
49 اینچ
۳ تلویزیون 49 اینچ کا الک فول اچ دی Full HD مدل 49LK773V ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
50 اینچ
۴ تلویزیون 50 اینچ الک فورکی 4K اسمارت مدل 50UK883V ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۵ تلویزیون 50 اینچ الک فورکی 4K اسمارت مدل 50UK775V ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
55 اینچ
۶ تلویزیون 55 اینچ الک فورکی 4K اسمارت مدل 55UK883V ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
65 اینچ
۷ تلویزیون 65 اینچ الک فورکی 4K اسمارت مدل 65UK883V ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون ایوولی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32 اینچ
۱ تلویزیون 32 اینچ ایوولی اچ دی HD اسمارت مدل 32EV200DS ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۲ تلویزیون 32 اینچ ایوولی اچ دی HD مدل 32EV100D ۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۳ تلویزیون ایوولی 32 اینچ اچ دی HD مدل 32EV110D ۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
43 اینچ
۴ تلویزیون 43 اینچ ایوولی فول اچ دی Full HD مدل 43EV100D ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۵ تلویزیون ایوولی 43 اینچ فول اچ دی Full HD اسمارت Smart مدل 43EV200DS ۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
50 اینچ
۶ تلویزیون 50 اینچ ایوولی 4K اسمارت مدل 50EV200US ۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۷ تلویزیون 50 اینچ ایوولی کیولد QLED مدل 50EV250QA ۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۸ تلویزیون 50 اینچ ایوولی کیولد QLED فورکی 4K اسمارت Smart مدل 50EV350QA ۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
55 اینچ
۹ تلویزیون ایوولی 55 اینچ 4K اندروید مدل 55EV250QA ۱۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۰ تلویزیون ایوولی 55 اینچ کیولد 4K اندروید مدل 55EV350QA ۱۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
58 اینچ
۱۱ تلویزیون 58 اینچ ایوولی 4K اسمارت مدل 58ev200us ۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
65 اینچ
۱۲ تلویزیون 65 اینچ ایوولی 4K اسمارت مدل 65EV200US ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۳ تلویزیون 65 اینچ ایوولی کیولد QLED فورکی 4K اسمارت Smart مدل 65EV250QA ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۱۴ تلویزیون 65 اینچ ایوولی کیولد QLED فورکی 4K اسمارت Smart مدل 65EV350QA ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون گوسونیک در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
43 اینچ
۱ تلویزیون 43 اینچ گوسونیک 4k اسمارت مدل GLED-4643 ۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
50 اینچ
۲ تلویزیون گوسونیک 50 اینچ 4K UHD اسمارت مدل 50GLED-4350 ۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
55 اینچ
۳ تلویزیون گوسونیک 55 اینچ 4K UHD اسمارت مدل 55GLED-4350 ۱۰/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۴ تلویزیون 55 اینچ گوسونیک 4K اسمارت 55Gled-5355 ۱۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون شینون در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32 اینچ
۱ تلویزیون شینون 32 اینچ مدل 32SH1100DM ۳/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
43 اینچ
۲ تلویزیون 43 اینچ شینون 4K اسمارت مدل LED-SH43G7S ۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
50 اینچ
۳ تلویزیون 50 اینچ شینون Full HD اسمات LED-SH50G6S ۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
55 اینچ
۴ تلویزیون 55 اینچ شینون 4K اسمارت مدل 55G7N ۱۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
۵ تلویزیون 55 اینچ شینون فول اچ دی Full HD مدل 55S5K ۱۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲
75اینچ
۶ تلویزیون 75 اینچ 4k UHD اسمارت شینون مدل SH75G5K ۲۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۱/۲۲