لیست آخرین قیمت یخچال فریزر و ساید بای ساید

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزر و ساید بای ساید ال جی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ یخچال فریزر ال جی مدل GRB832DHW ۱۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۱۶
26
۲ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی مدل GRJ264 ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۱۶
30
۳ یخچال فریزر ال جی بنتلی ساید بای ساید 30 فوت J247 ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۱۶
30
۴ یخچال فریزر ال جی دور این دور X247CSAV ۱۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۱۶
۵ یخچال فریزر ال جی دور این دور ال جی GR-X257CSAV ۲۰/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۱۶
34
۶ یخچال فریزر ال جی دور این دور 34 فوت J327 ۲۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۱۶
34 فون
۷ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی 34 فوت GR-J337CSBL ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۱۶
705 لیتر
۸ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی مدل GMJ916NSHV ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۱۶

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزر و ساید بای ساید سامسونگ در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
40
۱ یخچال فریزر دوقلو سامسونگ 40 فوت RR39M7310WW ۱۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۱۶
510 لیتر
۲ یخچال فریزر ساید بای ساید سامسونگ RS51K5680SL ۱۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۱۶
768 لیتر
۳ یخچال فریزر ساید بای ساید سامسونگ RH77H90507F ۲۲/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۵/۱۶