لیست آخرین قیمت یخچال فریزر و ساید بای ساید

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزر و ساید بای ساید ال جی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ یخچال ساید 3 درب اینستاویو ال جی مدل GR X337CQAL X337 ۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۵
۲ یخچال دودرب ال جی مدل GN-F702HLHU ۲۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۵
۳ یخچال فریزر ال جی مدل GRB832DHW ۳۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۵
26
۴ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی مدل GRJ264 ۵۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۵
30
۵ یخچال فریزر ال جی دور این دور ال جی GR-X257CSAV ۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۵
30
۶ یخچال فریزر ال جی بنتلی ساید بای ساید 30 فوت J247 ۴۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۵
30
۷ یخچال فریزر ال جی دور این دور X247CSAV ۵۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۵
31 فوت
۸ یخچال فریزر ساید بای ساید اینستا ویو ال جی 31 فوت X33FGNGL ۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۵
34
۹ یخچال فریزر ال جی دور این دور 34 فوت J327 ۶۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۵
34 فون
۱۰ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی 34 فوت GR-J337CSBL ۶۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۵
446 لیتر
۱۱ یخچال فریزر دو درب بالا پایین ال جی مدل GC-F689BLCZ ۳۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۵
601
۱۲ یخچال ساید بای ساید ال جی مدل GSX961NSAZ ۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۵
668 لیتر
۱۳ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی GC-X267PHS ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۵
705 لیتر
۱۴ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی مدل GMJ916NSHV ۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۵
889 لیتر
۱۵ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی GRJ34 ۸۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۵
930
۱۶ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی GRJ33FWCHL ۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۵
دوقلو
۱۷ یخچال فریزر دوقلوی ال جیGC-B404EVRZ / GC-F401EVDZ ۴۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۵

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزر و ساید بای ساید سامسونگ در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
22 فوت
۱ یخچال فریزر ساید بای ساید 22 فوت سامسونگ RS68N8650SL ۵۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۵
28 فوت
۲ یخچال فریزر ساید بای ساید سامسونگ 28 فوت RS71مدل RS71R54011L ۵۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۵
32
۳ یخچال ساید بای ساید 32 فوت سامسونگ مدل rh57j90407f ۶۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۵
34
۴ یخچال ساید بای ساید 34 فوت سامسونگ RF858 ۶۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۵
40
۵ یخچال فریزر دوقلو سامسونگ 40 فوت RR39M7310WW ۴۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۵
484 لیتر
۶ یخچال فریزر ساید بای ساید Z1 سامسونگ مدل RSA1ZTMG ۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۵
510 لیتر
۷ یخچال فریزر ساید بای ساید سامسونگ RS51K5680SL ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۵
530 لیتر
۸ یخچال فریزر بالا و پایین سامسونگ مدل RT53K6540SL ۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۵
532 لیتر
۹ یخچال فریزر سامسونگ مدل RT75k6540sl ۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۵
564 لیتر
۱۰ یخچال ساید بای ساید سامسونگ مدل RF56N9040SL ۵۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۵
620 لیتر
۱۱ یخچال فریزر 22 فوت(620 لیتر) بالا و پایین سامسونگ مدل RT62K7160SL ۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۵
724 لیتر
۱۲ یخچال فریزر دوقلو سامسونگ RR39/RZ32 ۴۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۵
768 لیتر
۱۳ یخچال فریزر ساید بای ساید سامسونگ RH77H90507F ۸۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۵

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزر و ساید بای ساید بکو در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
24 فوت
۱ یخچال فریزر ساید بای ساید بکو 24 فوت مدل GN168421X ۴۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۵

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزر و ساید بای ساید دوو در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32 فوت
۱ یخچال ساید بای ساید دوو 32 فوت هوم بار بدون برفک سیلور مدل FRS2211 ۴۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۵
۲ یخچال ساید بای ساید دوو 32 فوت هوم بار بدون برفک سیلور مدل 2611 ۴۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۵

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزر و ساید بای ساید بوش در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
27 فوت
۱ یخچال فریزر ساید بای ساید 27 فوت بوش KAG90AI20 ۷۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۵
588 لیتر
۲ یخچال فریزر دوقلوی بوش مدل KSV36VW3P / GSN36VW3P ۶۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۵
604 لیتر
۳ یخچال فریزر ساید بای ساید بوش KAN60A40NE ۶۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۵