لیست آخرین قیمت یخچال فریزر و ساید بای ساید

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزر و ساید بای ساید ال جی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ یخچال فریزر ال جی مدل GRB832DHW ۳۰/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۵/۱۸
26
۲ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی مدل GRJ264 ۶۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۵/۱۸
30
۳ یخچال فریزر ال جی بنتلی ساید بای ساید 30 فوت J247 ۴۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۵/۱۸
30
۴ یخچال فریزر ال جی دور این دور ال جی GR-X257CSAV ۴۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۵/۱۸
۵ یخچال فریزر ال جی دور این دور X247CSAV ۴۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۵/۱۸
31 فوت
۶ یخچال فریزر ساید بای ساید اینستا ویو ال جی 31 فوت X33FGNGL ۱۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۵/۱۸
34
۷ یخچال فریزر ال جی دور این دور 34 فوت J327 ۵۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۵/۱۸
34 فون
۸ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی 34 فوت GR-J337CSBL ۵۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۵/۱۸
446 لیتر
۹ یخچال فریزر دو درب بالا پایین ال جی مدل GC-F689BLCZ ۲۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۵/۱۸
601
۱۰ یخچال ساید بای ساید ال جی مدل GSX961NSAZ ۴۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۵/۱۸
668 لیتر
۱۱ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی GC-X267PHS ۴۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۵/۱۸
705 لیتر
۱۲ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی مدل GMJ916NSHV ۶۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۵/۱۸
889 لیتر
۱۳ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی GRJ34 ۷۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۵/۱۸
930
۱۴ یخچال فریزر ساید بای ساید ال جی GRJ33FWCHL ۷۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۵/۱۸
دوقلو
۱۵ یخچال فریزر دوقلوی ال جیGC-B404EVRZ / GC-F401EVDZ ۴۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۵/۱۸

لیست تازه ترین قیمت یخچال فریزر و ساید بای ساید سامسونگ در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
22 فوت
۱ یخچال فریزر ساید بای ساید 22 فوت سامسونگ RS68N8650SL ۵۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۵/۱۸
28 فوت
۲ یخچال فریزر ساید بای ساید سامسونگ 28 فوت RS71مدل RS71R54011L ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۵/۱۸
32
۳ یخچال ساید بای ساید 32 فوت سامسونگ مدل rh57j90407f ۶۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۵/۱۸
34
۴ یخچال ساید بای ساید 34 فوت سامسونگ RF858 ۶۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۵/۱۸
40
۵ یخچال فریزر دوقلو سامسونگ 40 فوت RR39M7310WW ۳۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۵/۱۸
484 لیتر
۶ یخچال فریزر ساید بای ساید Z1 سامسونگ مدل RSA1ZTMG ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۵/۱۸
510 لیتر
۷ یخچال فریزر ساید بای ساید سامسونگ RS51K5680SL ۳۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۵/۱۸
530 لیتر
۸ یخچال فریزر بالا و پایین سامسونگ مدل RT53K6540SL ۲۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۵/۱۸
532 لیتر
۹ یخچال فریزر سامسونگ مدل RT75k6540sl ۳۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۵/۱۸
564 لیتر
۱۰ یخچال ساید بای ساید سامسونگ مدل RF56N9040SL ۶۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۵/۱۸
620 لیتر
۱۱ یخچال فریزر 22 فوت(620 لیتر) بالا و پایین سامسونگ مدل RT62K7160SL ۲۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۵/۱۸
724 لیتر
۱۲ یخچال فریزر دوقلو سامسونگ RR39/RZ32 ۳۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۵/۱۸
768 لیتر
۱۳ یخچال فریزر ساید بای ساید سامسونگ RH77H90507F ۷۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۵/۱۸