لیست آخرین قیمت تلویزیون

لیست تازه ترین قیمت ال جی LG در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون 55 ابنچ ال جی فورکی اسمارت55Un 7300 ۱۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۲ تلویزیون 70 اینچ ال جی فورکی اسمارت مدل 70un7400 ۲۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۳ تلویزیون 86 اینچ ال جی فورکی اسمارت 86UM7580 ۷۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۴ یخچال ساید 3 درب اینستاویو ال جی مدل GR X337CQAL X337 ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۵
۵ تلویزیون 82 اینچ 4k ال جی مدل 82UN8500 ۸۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
24 اینچ
۶ تلویزیون 24 اینچ ال جی اچ دی 24mt48vf ۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
28 اینچ
۷ تلویزیون 28 اینچ ال جی اچ دی 28mt48vf ۲/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
32 اینچ
۸ تلویزیون اچ دی اسمارت ال جی 32 اینچ LJ570 ۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۹ تلویزیون 32 اینچ ال جی Full HD اسمارت 32 اینچ LM630 ۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۱۰ تلویزیون ال جی اچ دی 32 اینچ LJ520U ۳/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
۱۱ تلویزیون 32 اینچ ال جی HD مدل 32LM500BPTA ۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
43 اینچ
۱۲ تلویزیون 43 اینج 4k اسمارت ال جی مدل 43un7100 ۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۱۳ قیمت تلویزیون 43 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل UM7490PLC ۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۱۴ تلوبزیون ال جی فورکی اسمارت 43 اینچ UM7450 ۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۱۵ تلویزیون 43 اینچ ال جی فورکی اسمارت 43UM7100 ۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۱۶ تلویزیون فول اچ دی ال جی الجی 43 اینچ 43LH541 ۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۱۷ تلویزیون ال جی فول اچ دی 43 اینچ 43LM5500 ۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۱۸ تلویزیون ال جی فول اچ دی 43 اینچ LJ550V ۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۱۹ تلویزیون ال جی فول اچ دی 43 اینچ LV300C ۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
۲۰ تلویزیون ال ای دی فول اچ دی LK5100 ال جی 43 اینچ ۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
۲۱ تلویزیون ال جی فول اچ دی 43 اینچ LJ500 ۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
۲۲ تلویزیون ال جی فول اچ دی 43 اینچ LJ510V ۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
۲۳ تلویزیون 43 اینچ Full HD ال جی مدل 43LM5000 تولید 2020 ۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۲۴ تلویزیون ال ای دی فول اچ دی اسمارت LK5730PVC ال جی 43 اینچ ۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۲۵ تلویزیون ال جی فول اچ دی اسمارت 43 اینچ LM6300 ۷/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۲۶ تلویزیون ال جی فول اچ دی 43 اینچ LK6100PVA ۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
۲۷ تلویریون ال جی فور کی 43 اینچ UK6300PVB ۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
۲۸ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت 43 اینچ UJ670V ۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
۲۹ تلویزیون 43 اینج 4k اسمارت ال جی مدل 43UN7340 ۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۳۰ تلویزیون ال جی فول اچ دی 43 اینچ LV340C ۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
۳۱ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت 43 اینچ 43UM7340 ۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۳۲ تلویزیون ال جی فول اچ دی 55 اینچ LV340C ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
49 اینج
۳۳ تلویزیون 49 اینچ ال جی فورکی اسمارت مدل 49UN7340 ۹/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
49 اینچ
۳۴ تلویزیون 49 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 49Nano86 ۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۳۵ تلویزیون ال جی فورکی 49 اینچ UK6450 ۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۳۶ تلویزیون ال جی فور کی 49 اینچ UJ630V ۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۳۷ تلویزیون ال ای دی Full HD و اسمارت ال جی 49اینچ LK5910 ۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۳۸ قیمت تلویزیون 49 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل UM7490PLC ۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۳۹ تلویزیون فول اچ دی ال جی الجی 49 اینچ 49LH541 ۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۴۰ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت 49 اینچ UK6470 ۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۴۱ تلویزیون ال ای دی 49 اینچ ال جی فورکی اسمارت 49SM8600 ۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۴۲ تلویزیون ال ای دی 49 اینچ ال جی فورکی اسمارت 49UM7100 ۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۴۳ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت 49 اینچ UK6200 ۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۴۴ تلویزیون ال جی فول اچ دی 49 اینچ LJ510V ۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
۴۵ تلویزیون 49 اینچ ال جی LK5730PVC ۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
۴۶ تلویزیون فول اچ دی اسمارت ال جی 49 اینچ LK6200 ۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
۴۷ تلویزیون ال جی فول اچ دی 49 اینچ LW310 ۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
۴۸ تلویزیون ال جی فول اچ دی 49 اینچ LK5100 ۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
۴۹ تلویزیون ال ای دی فول اچ دی LK6100PVA ال جی 49 اینچ ۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
۵۰ تلویزیون ال جی فول اچ دی 49 اینچ LV300C ۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
۵۱ تلویریون ال جی فور کی 49 اینچ UK6300PVB ۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
۵۲ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت 49 اینچ UJ634V ۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
۵۳ تلویزیون ال جی فور کی 49 اینچ UK6400PVC ۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
۵۴ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت 49 اینچ 49UM7340 ۹/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۵۵ تلویزیون 49 اینچ ال جی فورکی اسمارت مدل 49UT661H0GA ۱۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۵۶ تلوبزیون ال جی فورکی اسمارت 49 اینچ UJ651V ۱۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
۵۷ تلویزیون ال جی سوپر فورکی اسمارت 49 اینچ SK7900PVB ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
۵۸ تلویزیون ال جی فور کی 49 اینچ UJ752V ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
۵۹ تلویزیون 49 اینچ ال جی فورکی اسمارت 49SK8000 ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
۶۰ تلویزیون 49 اینچ ال جی 4K اسمارت اینچ 49SK8100PVA ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۶۱ تلویزیون 49 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 49Nano80 ۱۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۶۲ تلویزیون ال ای دی ال جی فورکی اسمارت 49 اینچ SM8100 ۱۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
50 اینچ
۶۳ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت 50 اینچ 50UM7340 ۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۶۴ تلویزیون 50 اینچ ال جی فورکی اسمارت50UM751 ۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۶۵ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت 50 اینچ UK6300PVB ۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
55 اینچ
۶۶ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4k اسمارت smart مدل 55nano85 ۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۶۷ تلویزیون 55 اینچ اولد OLED ال جی مدل 55E9 ۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۶۸ تلویزیون ال جی فور کی 55 اینچ SK8100PLA ۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۶۹ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 55Nano86 ۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۷۰ تلویزیون اولد ال جی 55 اینچ Oled C8V ۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۷۱ تلویزیون ال ای دی ال جی فورکی اسمارت 55 اینچ SK8500 ۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۷۲ تلویزیون 55 اینچ ال جی فورکی اولترا اچ دی SK8000 ۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۷۳ ال ای دی ال جی فول اچ دی اسمارت 55 اینچ55LJ615 ۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۷۴ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت 55 اینچ SK9500 ۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۷۵ تلویزیون ال جی منحنی اولد اسمارت 55 اینچ C6V ۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۷۶ تلویزیون اولد 55 اینچ ال جی LG OLED B8V ۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۷۷ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 55Nano90 ۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۷۸ تلویزیون ال جی فول اچ دی 55 اینچ LJ550V ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
۷۹ تلوبزیون ال جی فورکی اسمارت55 اینچ UJ651V ۱۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
۸۰ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت 55 اینج UK6100PVA ۱۲/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
۸۱ تلویزیون ال جی فور کی 55 اینچ UK6400PVC ۱۲/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
۸۲ تلویریون ال جی فور کی 55 اینچ UK6300PVB ۱۲/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
۸۳ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت55 اینچ 55UK7500 ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
۸۴ تلویزیون ال جی فور کی 55 اینچ UK6700V ۱۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
۸۵ تلویزیون ال جی فور کی 55 اینچ UJ752V ۱۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
۸۶ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت55 اینچ 55UJ670V ۱۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
۸۷ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت 55 اینچ UJ634V ۱۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
۸۸ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K فورکیSmart اسمارت مدل 55UN711C0ZB ۱۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۸۹ تلویزیون 55 اینچ ال جی فورکی اسمارت 55UM7100 ۱۳/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۹۰ تلویزیون 55 اینچ ال جی فورکی اسمارت مدل 55UN7100 ۱۳/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۹۱ تلویزیون 55 اینچ ال جی فورکی اسمارت55UM751 ۱۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۹۲ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 55UM7400 ۱۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۹۳ تلویزیون 55 اینچ ال جی فورکی اسمارت مدل 55UN7340 ۱۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۹۴ تلویزیون ال جی سوپر فورکی اسمارت55 اینچ SK7900PVB ۱۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
۹۵ تلویزیون ال جی فورکی 55 اینچ UK6450 ۱۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۹۶ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 55UM7090 ۱۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۹۷ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 55UN7440 ۱۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۹۸ تلویزیون 55 اینچ فورکی اسمارت ال جی 55UK6750 ۱۳/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۹۹ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت 55 اینچ 55UK6470 ۱۳/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۱۰۰ تلوبزیون ال جی فورکی اسمارت 55 اینچ UM7450 ۱۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۱۰۱ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت 55 اینچ UM7660 ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۱۰۲ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4K اسمارت 2020 مدل 55UN8060 ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۱۰۳ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت55 اینچ SJ800V ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
۱۰۴ تلویزیون ال جی سوپر 4K اسمارت 55 اینچ SJ850V ۱۵/۵۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
۱۰۵ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 55Nano80 ۱۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۱۰۶ تلویزیون ال ای دی ال جی فورکی اسمارت 55 اینچ SM8100 ۱۶/۴۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۱۰۷ ال ای دی ال جی فورکی اسمارت 55 اینچ 55SM8600 ۱۶/۸۲۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۱۰۸ تلویزیون ال جی اولد 55 اینچ EG9A7V ۱۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
۱۰۹ تلویزیون ال ای دی ال جی فورکی اسمارت 55 اینچ 55SM9000 ۱۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۱۱۰ تلویزیون ال جی اولد 55 اینچ B7V ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
۱۱۱ تلویزیون اولد 55 اینچ ال جی OLED C9 ۳۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
60 اینچ
۱۱۲ تلویزیون ال جی سوپر فورکی اسمارت 60 اینچ SJ850V ۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۱۱۳ تلویزیون ال جی فورکی 60 اینچ UJ752V ۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۱۱۴ تلوبزیون ال جی فورکی اسمارت 60 اینچ UJ651V ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
۱۱۵ تلویزیون 60 اینچ ال جی فور کی اسمارت UJ634V ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
۱۱۶ تلویزیون 60 اینچ ال جی فورکی اسمارت 60UM7100 ۱۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
65
۱۱۷ تلویزیون اولد 65 اینچ ال جی مدل 65gx ۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۱۱۸ تلویزیون 65 اینچ ال جی فورکی اسمارت مدل 65UN7300 ۲۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
65 اینچ
۱۱۹ تلویزیون اولد 65 اینچ ال جی مدل 65wx ۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۱۲۰ تلویزیون 65 اینچ ال جی فورکی اسمارت مدل 65Nano95 ۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۱۲۱ تلویزیون 65 اینچ 4k اسمارت نانوسل ال جی مدل 65SM8200 ۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۱۲۲ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 65SM9800 ۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۱۲۳ تلویزیون اولد 65 اینچ ال جی مدل 65w8pua ۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۱۲۴ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت 65 اینچ SK9500 ۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۱۲۵ تلویزیون ال ای دی ال جی فورکی اسمارت 65 اینچ SK8500 ۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۱۲۶ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 65SM8500 ۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۱۲۷ تلویزیون 65 اینچ ال جی فورکی اسمارت SM9500 ۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۱۲۸ تلویزیون 65 اینچ اولد OLED ال جی 4K اسمارت مدل OLED C8V ۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۱۲۹ تلویزیون 65 اینچ اولد OLED ال جی 4K اسمارت مدل OLED E9 ۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۱۳۰ تلویزیون 65 اینچ 8K ال جی 2020 مدل Nano99UNA ۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۱۳۱ تلویزیون ال جی اولد 65 اینچ B7V ۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۱۳۲ تلویزیون ال جی فور کی 65 اینچ UK6400PVC ۱۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
۱۳۳ تلویریون ال جی فور کی 65 اینچ UK6300PVB ۱۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
۱۳۴ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت 65 اینچ UJ651V ۱۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
۱۳۵ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت 65 اینچ UK6100 ۱۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
۱۳۶ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت 65 اینچ UJ634V ۱۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
۱۳۷ تلویزیون 65 اینچ ال جی فورکی اسمارت 65UM7340 ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۱۳۸ تلویزیون 65 اینچ ال جی فورکی اسمارت 65UM7450 ۱۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۱۳۹ تلویزیون 65 اینچ ال جی فورکی اسمارت مدل 65UN7380 ۲۰/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۱۴۰ تلویزیون ال ای دی 65 اینچ ال جی فورکی اسمارت 65UM7100 ۲۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۱۴۱ تلویزیون 65 اینچ ال جی فورکی اسمارت65UM751 ۲۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۱۴۲ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 65UJ670V ۲۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۱۴۳ تلویزیون ال جی سوپر فورکی اسمارت 65 اینچ SK7900PVB ۲۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
۱۴۴ تلویزیون ال جی فورکی اسمارت 65 اینچ UM7660 ۲۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۱۴۵ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K اسمارت 2020 مدل 65UN8060 ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۱۴۶ تلویزیون ال جی سوپر فورکی اسمارت 65 اینچ SJ800V ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
۱۴۷ تلویزیون 65 اینچ ال جی فورکی اسمارت SK8000 ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
۱۴۸ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 65Nano80 ۲۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۱۴۹ تلویزیون ال جی سوپر فورکی اسمارت 65 اینچ SJ850V ۲۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
۱۵۰ تلویزیون ال ای دی ال جی فورکی اسمارت 65 اینچ SM8100 ۲۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۱۵۱ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 4K اسمارت مدل 65Nano86 ۲۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۱۵۲ تلویزیون ال ای دی 65 اینچ ال جی فورکی اسمارت 65SM9000 ۲۹/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۱۵۳ تلویزیون اولد 65 اینچ ال جی OLED C9 ۴۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
70 اینچ
۱۵۴ تلویزیون 70 اینچ ال جی فورکی اسمارت 70UJ657T ۲۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
۱۵۵ تلویزیون 70 اینچ ال جی فورکی اسمارت مدل 70UK7000PVA ۲۷/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۱۵۶ تلویزیون 70 اینچ ال جی 4K اسمارت UM7380 ۲۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۱۵۷ تلوبزیون 70 اینچ ال جی فورکی اسمارت 70UM7450 ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
75
۱۵۸ تلویزیون 75 اینچ ال جی فورکی اسمارت 75um7450 ۳۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
75 اینچ
۱۵۹ تلویزیون ال ای دی ال جی فورکی اسمارت 75 اینچ 75SM9000 ۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۱۶۰ تلویزیون 75 اینچ 8K ال جی 2020 مدل Nano99UNA ۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۱۶۱ تلویزیون75 اینچ ال جی فورکی اسمارت مدل 75um7180 ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۱۶۲ تلویزیون ال جی 4K اسمارت 75 اینج UM7580 ۳۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۱۶۳ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 75UM7600PCA ۳۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۱۶۴ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4K اسمارت SK8100PVA ۴۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
75اینچ
۱۶۵ تلویزیون 75 اینچ ال جی فورکی اسمارت 75UK7050PVA ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۱۶۶ تلویزیون 75 اینچ ال جی اسمارت مدل SM8610 ۴۹/۹۹۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
77 اینچ
۱۶۷ تلویزیون اولد 77 اینچ ال جی 77OLED C9 ۸۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
82 اینچ
۱۶۸ تلویزیون 82 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 82UM7600PLB ۵۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
86 اینچ
۱۶۹ تلویزیون 86 اینچ ال جی 4K اسمارت مدل 86UM7600PLB ۶۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲

لیست تازه ترین قیمت سونی SONY در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32 اینچ
۱ تلویزیون 32 اینچ سونی اچ دی HD مدل R300E ۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
40 اینچ
۲ تلویزیون 40 اینچ سونی Full HD مدل R350E ۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
۳ تلویزیون 40 اینچ سونی Full HD اسمارت مدل W650D ۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
43
۴ تلویزیون سونی فول اچ دی 43 اینچ KDL-W660F ۷/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
۵ تلویزیون سونی فورکی 43 اینچ X7000F ۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
۶ تلویزیون سونی فورکی اسمارت 43 اینچ X8000E ۱۰/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
49
۷ تلویزیون سونی فورکی اسمارت 49 اینچ X8000E ۱۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
49 اینچ
۸ تلویزیون 49 اینچ سونی Full HD اسمارت مدل W800G ۹/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
۹ تلویزیون 49 اینچ سونی 4K اسمارت مدل X7000G ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
۱۰ تلویزیون 49 اینچ سونی 4K اسمارت مدل X8000G ۱۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
۱۱ تلویزیون 49 اینچ سونی 4K اسمارت مدل X8000H ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
۱۲ تلویزیون سونی فورکی اسمارت 49 اینچ X8500F ۱۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
۱۳ تلویزیون 49 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 49X8500G ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۴
50
۱۴ تلویزیون سونی فول اچ دی 50 اینچ KDL-W660F ۹/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
55
۱۵ تلویزیون سونی فورکی 55 اینچ X7000F ۱۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
۱۶ تلویزیون سونی فورکی اسمارت 55 اینچ X8000E ۱۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
۱۷ تلویزیون سونی فورکی اسمارت 55 اینچ X8500F ۱۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
۱۸ تلویزیون سونی فورکی اسمارت 55 اینچ X9000F ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
55 اینچ
۱۹ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K اسمارت مدل X7000G ۱۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
۲۰ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 55X7500H ۱۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
۲۱ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K اسمارت مدل X8000G ۱۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
۲۲ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K اسمارت مدل X8000H ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
۲۳ تلویزیون سونی 55 اینچ 4K اسمارت مدل 55X8500G ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
65
۲۴ تلویزیون سونی فورکی اسمارت65 اینچ X7000F ۲۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
۲۵ تلویزیون سونی فورکی اسمارت 65 اینچ X7500F ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
۲۶ تلویزیون سونی فورکی اسمارت 65 اینچ X8500F ۲۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
۲۷ تلویزیون سونی فورکی اسمارت 65 اینچ 65X9000F ۳۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
65 اینچ
۲۸ تلویزیون 65 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 65X7500H ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
۲۹ تلویزیون 65 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 65X8000G ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
۳۰ تلویزیون 65 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 65X8000H ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۰
۳۱ تلویزیون سونی 65 اینچ 4K اسمارت مدل 65X8500G ۳۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
75 اینچ
۳۲ تلویزیون سونی 75اینچ 4K اسمارت مدل 75X8500G ۶۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۴
۳۳ تلویزیون سونی 75 اینچ 4K اسمارت مدل 75X9500G ۷۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
75اینچ
۳۴ تلویزیون 75 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 75X8000G ۳۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
85 اینچ
۳۵ تلویزیون سونی 85 اینچ 4K اسمارت مدل 85X8500G ۷۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
۳۶ تلویزیون سونی 85 اینچ 4K اسمارت مدل 85X9500G ۸۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸

لیست تازه ترین قیمت سامسونگ SAMSUNG در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 50RU7170 ۱۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۲ تلویزیون سامسونگ منحنی فور کی اسمارت 55 اینج NU8500 ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۳ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 75TU8000U ۴۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
43 اینچ
۴ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ فول اچ دی Full HD اسمارت مدل T5300 ۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
32
۵ تلویزیون سامسونگ فول اچ دی 32 اینچ M5000 ۳/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۶ تلویزیون سامسونگ 32 اینچ فول اچ دی N5000 ۳/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۷ تلویزیون سامسونگ فول اچ دی اسمارت 32 اینج N5300 ۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
32 اینچ
۸ تلویزیون 32 اینچ سامسونگ مدل 32N5003AK ۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۹ تلویزیون 32 اینچ سامسونگ اچ دی اسمارت مدل T5300 ۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
40
۱۰ تلویزیون سامسونگ فول اچ دی 40 اینچ N5000 ۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۱۱ تلویزیون سامسونگ فول اچ دی 40 اینچ M5000 ۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۱۲ تلویزیون سامسونگ فول اچ دی اسمارت 40 اینچ j5200 ۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۱۳ تلویزیون سامسونگ فول اچ دی اسمارت 40 اینچ N5300 ۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
43
۱۴ تلویزیون سامسونگ فول اچ دی 43 اینچ UA43N5000AK ۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۱۵ تلویزیون سامسونگ فول اچ دی 43 اینچ K5002 ۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۱۶ تلویزیون سامسونگ فول اچ دی اسمارت 43 اینچ J5202 ۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۱۷ تلویزیون فول اچ دی N5300 سامسونگ 43 اینچ ۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۱۸ تلویزیون فول اچ دی 43 اینچ سامسونگ N5370 ۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۱۹ تلویزیون سامسونگ اسمارت فورکی 43 اینچ RU7100 ۸/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
43 اینچ
۲۰ تلویزیون 43 اینچ سونی 4K اسمارت مدل 43X8500G ۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۴
49
۲۱ تلویزیون 49 اینچ سامسونگ کیولد 49Q70R ۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۲۲ تلویزیون فول اچ دی N5000 سامسونگ 49 اینچ ۸/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۲۳ تلویزیون سامسونگ فول اچ دی اسمارت 49 اینچ N5300 ۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۲۴ تلویزیون فول اچ دی 49 اینچ سامسونگ N5370 ۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۲۵ تلویزیون سامسونگ فول اچ دی 49 اینچ UA49M5100AK ۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۲۶ تلویزیون 49 اینچ منحنی Full HD سامسونگ M6500 ۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۲۷ تلویزیون 49 اینچ سامسونگ فور کی اسمارت NU7100 ۱۰/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۲۸ تلویزیون سامسونگ منحنی فور کی اسمارت 49 اینچ NU7300 ۱۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۲۹ تلویزیون سامسونگ فورکی اسمارت 49 اینچ RU7100 ۱۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۳۰ تلویزیون سامسونگ منحنی فورکی اسمارت 49 اینچ MU7350 ۱۰/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۳۱ تلویزیون سامسونگ منحنی فورکی اسمارت 49 اینچ RU7300 ۱۰/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
49 اینچ
۳۲ تلویزیون 49 اینچ سامسونگ فول اچ دی Full HD اسمارت مدل 49T5300 ۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۳۳ تلویزیون 49 اینچ سامسونگ 4K اسمارت RU7170 ۱۰/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
50
۳۴ تلویزیون سامسونگ فورکی 50 اینچ KU7000 ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۳۵ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 50RU7100 ۱۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
50 اینچ
۳۶ تلویزیون سامسونگ فول اچ دی 50 اینچ J5100 ۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۳۷ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 50TU7000U ۱۰/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۳۸ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 50NU7002 ۱۰/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۳۹ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 4K اسمارت RU7172 ۱۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۴۰ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل 50RU7105 ۱۰/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۸
۴۱ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل RU7440 ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۴۲ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 4K HDR کریستال UHD مدل 50TU7100 ۱۱/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۴۳ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 50TU8000U ۱۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۴۴ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 50TU8500 ۱۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۴۵ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ کیولد 4K اسمارت 2020 مدل 50QN55Q60T ۱۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
55
۴۶ تلویزیون 55 اینچ Full HD سامسونگ M6500 ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۴۷ تلویزیون سامسونگ منحنی فورکی اسمارت 55 اینچ NU7350 ۱۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۴۸ تلویزیون سامسونگ منحنی فورکی اسمارت 55 اینچ MU7350 ۱۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۴۹ تلویزیون سامسونگ منحنی فورکی اسمارت 55 اینچ KU7350 ۱۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۵۰ تلویزیون سامسونگ فورکی 55 اینچ KU7000 ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۵۱ تلویزیون سامسونگ منحنی 4K اسمارت 55 اینچ NU7302 ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۵۲ تلویزیون سامسونگ فورکی اسمارت 55 اینچ NU7172 ۱۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۵۳ تلویزیون سامسونگ اسمارت فورکی 55 اینچ RU7100 ۱۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۵۴ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ فورکی اسمارت NU7023 ۱۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۵۵ تلویزیون سامسونگ منحنی فور کی اسمارت 55 اینچ NU7300 ۱۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۵۶ تلویزیون سامسونگ منحنی فورکی اسمارت 55 اینچ RU7300 ۱۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۵۷ تلویزیون سامسونگ 4K اسمارت 55 اینچ NU7093 ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۵۸ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ فورکی اسمارت 55nu7400 ۱۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۵۹ تلویزیون ال ای دی سامسونگ 4K اسمارت 55 اینچ 55NU8000 ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۶۰ تلویزیون سامسونگ کیولد 55 اینچ QA55Q60RAR ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
55 اینچ
۶۱ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 55TU7172 ۱۳/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۶۲ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 55RU7170 ۱۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۶۳ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 55RU7172 ۱۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۶۴ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 55TU7000 ۱۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۶۵ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل 55RU7105 ۱۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۸
۶۶ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K HDR کریستال UHD مدل 55TU7100 ۱۴/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۶۷ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4k اسمارت مدل 55RU7402 ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۶۸ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل RU7440 ۱۴/۶۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۶۹ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل 55RU7400 ۱۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۷۰ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 55TU8000U ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۷۱ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 55TU8500 ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۷۲ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ کیولد 4K اسمارت 2020 مدل 55QN55Q60T ۱۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۷۳ تلویزیون 55 اینچ کیولد QLED سامسونگ 4K اسمارت مدل 55Q70T ۲۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
58 اینچ
۷۴ تلویزیون 58 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 58TU7000 ۱۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۳
۷۵ تلویزیون 58 اینچ سامسونگ 4K HDR کریستال UHD مدل 58TU7100 ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۷۶ تلویزیون سامسونگ اسمارت فورکی 58 اینچ RU7100 ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۷۷ تلویزیون 58 اینچ سامسونگ 4K اسمارت RU7170 ۱۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
65
۷۸ تلویزیون سامسونگ فور کی اسمارت 65 اینچ NU7100 ۲۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۷۹ تلویزیون سامسونگ فورکی 65 اینچ KU7000 ۲۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۸۰ تلویزیون سامسونگ اسمارت فورکی 65 اینچ RU7100 ۲۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۸۱ تلویزیون سامسونگ فور کی 65 اینچ NU7400 ۲۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۸۲ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ منحنی فور کی اسمارت NU7300 ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۸۳ تلویزیون ال ای دی سامسونگ 4K اسمارت 65 اینچ 65NU8000 ۲۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۸۴ تلویزیون سامسونگ منحنی 4K اسمارت 65 اینچ NU8500 ۲۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
65 اینچ
۸۵ تلویزیون 65 اینچ کیولد سامسونگ 4K اسمارت 2020 مدل Q90R ۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۸۶ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل 65RU7105 ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۸
۸۷ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4k اسمارت مدل 65ru7090 ۱۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۸۸ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 65RU7172 ۲۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۸۹ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 65TU7000 ۲۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۹۰ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K HDR کریستال UHD مدل 65TU7100 ۲۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۹۱ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 65TU7172 ۲۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۹۲ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل 65RU7400 ۲۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۹۳ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4K اسمارت مدل RU7440 ۲۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۹۴ تلویزیون 65 اینچ منحنی سامسونگ 4k اسمارت مدل 65RU7300 ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۹۵ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 65TU8000 ۲۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۹۶ تلویزیون 65 اینچ کیولد سامسونگ فورکی اسمارت 65q67r ۲۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۹۷ تلویزیون کیولد 65 اینچ سامسونگ QA65Q60RAR ۲۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۹۸ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ کیولد 4K اسمارت 2020 مدل QN65Q60T ۲۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۹۹ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 65TU8500 ۲۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۱۰۰ تلویزیون 65 اینچ کیولد سامسونگ فورکی اسمارت 65Q80R ۳۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۱۰۱ تلویزیون 65 اینچ کیولد QLED سامسونگ 4K اسمارت مدل 65Q70T ۴۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۱۰۲ تلویزیون 65 اینچ کیولد سامسونگ فورکی اسمارت 65Q75T ۴۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۱۰۳ تلویزیون 65 اینچ 4k سامسونگ مدل 65Q80T ۵۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
75 اینچ
۱۰۴ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4K اسمارت 75RU7100 ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۱۰۵ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 75TU7000U ۳۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۱۰۶ تلویزیون کیولد 75 اینچ سامسونگ QA75Q60RAR ۴۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۱۰۷ تلویزیون 75 اینچ کیولد QLED سامسونگ 4K اسمارت مدل 75Q70T ۷۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
75اینچ
۱۰۸ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 75TU7172 ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
82 اینچ
۱۰۹ تلویزیون 82 اینچ سامسونگ کریستال 4K اسمارت مدل 82TU8000U ۵۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
۱۱۰ تلویزیون سامسونگ کیولد 82 اینچ QE82Q60RAT ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲
85 اینچ
۱۱۱ تلویزیون 85 اینچ کیولد QLED سامسونگ 4K اسمارت مدل 85Q70T ۸۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۲

لیست تازه ترین قیمت شیائومی XIAOMI در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
32 اینچ
۱ تلویزیون 32 اینچ شیائومی Full HDاسمارت مدل L32M5-5ASP ۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
43 اینچ
۲ تلویزیون ال ای دی 43 اینچ شیائومی 4K اسمارت MI Tv 4S مدل L43M5-5ASP ۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
55 اینچ
۳ تلویزیون 55 اینچ شیائومی 4K اسمارت مدل L55M5-5ASP ۱۰/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
65 اینچ
۴ تلویزیون 65 اینچ شیائومی 4K اسمارت مدل L65M5-5ASP ۱۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸

لیست تازه ترین قیمت هایسنس Hisence در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
43 اینچ
۱ تلویزیون 43 اینچ هایسنس فول اچ دی Full HD اسمارت مدل 43B6000PW ۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
50 اینچ
۲ تلویزیون 50 اینچ هایسنس 4k اسمارت مدل b7100uw ۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
55
۳ تلویزیون 55 اینچ هایسنس 4K اسمارت 55u7wf ۱۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
55 اینچ
۴ تلویزیون 55 اینچ هایسنس 4K اسمارت b7101uw ۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
۵ تلویزیون 55 اینچ هایسنس 4k اسمارت مدل b7206uw ۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
۶ تلویزیون 55 اینچ هایسنس 4k اسمارت مدل b7300uw ۹/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
۷ تلویزیون 55 اینچ هایسنس 4K اسمارت 55b8000uw ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
۸ تلویزیون 55 اینچ هایسنس 4k اسمارت مدل a7120fs ۱۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
۹ تلویزیون 55 اینچ هایسنس 4K اسمارت مدل 55u8qf ۱۸/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
58 اینچ
۱۰ تلویزیون 58 اینچ هایسنس 4K اسمارت مدل 58A7100F ۱۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
65 اینچ
۱۱ تلویزیون 65 اینچ هایسنس 4K اسمارت b7101uw ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
۱۲ تلویزیون 65 اینچ هایسنس 4K اسمارت مدل 65A7100F ۱۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
۱۳ تلویزیون 65 اینچ هایسنس 4K اسمارت 65u7wf ۱۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
۱۴ تلویزیون 65 اینچ هایسنس 4K اسمارت مدل u8qf ۳۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
75اینچ
۱۵ تلویزیون 75 اینچ هایسنس 4K اسمارت مدل b7500uw ۲۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
۱۶ تلویزیون 75 اینچ هایسنس 4K اسمارت 75u8qf ۳۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸

لیست تازه ترین قیمت ایوولی Evvoli در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
43 اینچ
۱ تلویزیون ایوولی 43 اینچ فول اچ دی Full HD اسمارت Smart مدل 43EV200DS ۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸