لیست آخرین قیمت سینماخانگی و ساندبار

لیست تازه ترین قیمت سینماخانگی ال جی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
1000
۱ سینما خانگی ال جی 1000 وات LHD657 ۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
۲ سینما خانگی ال جی 1000 وات بی سیم LHD655 ۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
۳ سینما خانگی ال جی 1000 وات مدل LHD677 ۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
1000 وات
۴ سیستم صوتی ال جی 1000 وات مدل LG XBoom RN7 ۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
۵ سینما خانگی 1000 وات ال جی 5.1 کاناله آرامید فایبر مدل LHB655NW ۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
۶ شیک 1000 وات ال جی Xboom OK75 ۸/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
1200
۷ سینما خانگی ال جی 1200 وات مدل LHD756 ۸/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
1800 وات
۸ شیک 1800 وات ال جی Xboom OK99 ۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
۹ سیستم صوتی ال جی1800 وات مدل LG XBoom RN9 ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
2000 وات
۱۰ سیستم صوتی ال جی2000 وات مدل LG XBoom ON9 ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
2350 وات
۱۱ سیستم صوتی ال جی 2350 وات مدل XBOOM CL87 ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
300 وات
۱۲ ساندبار 300 وات ال جی مدل Sn4 ۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
۱۳ ساندبار ال جی 300 وات مدل SL4 ۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
۱۴ ساندبار ال جی 300 وات مدل SJ3 ۴/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
۱۵ سیستم صوتی ال جی 300 وات مدل LG XBOOM ON5 ۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
330
۱۶ سینما خانگی ال جی 330 وات LHD457 ۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
3500 وات
۱۷ سیستم صوتی ال جی 3500 وات مدل XBoom CL98 ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
360 وات
۱۸ ساندبار 360 وات ال جی 360 وات مدل SK8Y ۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
40 وات
۱۹ ساندبار ال جی 40 وات مدل SK1 ۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
400 وات
۲۰ ساندبار ال جی 400 وات مدل SN5Y ۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
420 وات
۲۱ ساندبار ال جی 420 وات مدل sn6y ۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
440 وات
۲۲ ساندبار ال جی 440 وات مدل SL8Y ۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
480 وات
۲۳ ساندبار ال جی 480 وات مدل Sk5R ۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
500 وات
۲۴ ساندبار ال جی 500 وات مدل SK9Y ۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
۲۵ شیک 500 وات ال جی کارائوکه دار مدل OK55 X Boom ۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
۲۶ سیستم صوتی ال جی 500 وات مدل LG XBOOM ON7 ۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
520 وات
۲۷ ساندبار ال جی 520 وات مدل SN9Y ۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
720 وات
۲۸ سیستم صوتی ال جی 720 وات مدل XBoom CJ45 ۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
770 وات
۲۹ ساندبار ال جی 770 وات مدل SN11RG ۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
80 وات
۳۰ ساند تاور ال جی 80 وات مدل XBOOM RM2 ۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
950 وات
۳۱ سیستم صوتی 950 وات ال جی مدل CL65 ۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲

لیست تازه ترین قیمت سینماخانگی سامسونگ در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ سینما خانگی سامسونگ بلوری مدل HT-J5150K ۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
200 وات
۲ ساندبار سامسونگ 200 وات مدل T450 ۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
۳ ساندبار سامسونگ 200 وات مدل HW-R450 ۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
330 وات
۴ سینما خانگی 330 وات سامسونگ مدل HT-E355K ۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
340 وات
۵ ساندبار سامسونگ 340 وات مدل HWT650 ۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
40 وات
۶ ساندبار سامسونگ 40 وات 2 کاناله مدل HW-N300 ۴/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
450 وات
۷ ساندبار سامسونگ 450 وات مدل HWMS750 ۱۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲

لیست تازه ترین قیمت سینما خانگی سونی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
1000 وات
۱ ساندبار سونی 1000 وات مدل HTS500RF ۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
۲ سینما خانگی 100 وات سونی مدل DAV-DZ950 ۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
1200 وات
۳ سیستم صوتی سونی Sony Shake -X10D با قدرت 1200 وات ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
1440 وات
۴ سیستم صوتی سونی MHC-V81D ۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
۵ سیستم صوتی سونی MHC-V71D ۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
۶ قیمت سیستم صوتی سونی مدل MHC-V72D ۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
۷ سیستم صوتی سونی 1440 وات مدل MHC-V82D ۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
۸ شیک 1440 وات سونی مدل MHC-V73D ۱۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
2400 وات
۹ سیستم صوتی سونی 2400 وات Sony Home Theater V90DW ۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
2400وات
۱۰ شیک 2400وات سونی مدل mhcv90dw ۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
600 وات
۱۱ ساندبار سونی 600 وات مدل HT-RT3 ۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
۱۲ ساندبار سونی 600 وات مدل HT-RT40 ۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
720 وات
۱۳ سیستم صوتی 720 وات سونی MHC-V41D ۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
۱۴ سیستم صوتی سونی 720 وات مدل MHC-V42D ۸/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
۱۵ شیک 720 وات سونی مدل MHC-V43D ۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲