لیست آخرین قیمت سینماخانگی و ساندبار

لیست تازه ترین قیمت سینماخانگی ال جی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
1000
۱ سینما خانگی ال جی 1000 وات LHD657 ۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
۲ سینما خانگی ال جی 1000 وات بی سیم LHD655 ۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
۳ سینما خانگی ال جی 1000 وات مدل LHD677 ۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
1000 وات
۴ سینما خانگی 1000 وات ال جی 5.1 کاناله آرامید فایبر مدل LHB655NW ۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
۵ سیستم صوتی ال جی 1000 وات مدل LG XBoom RN7 ۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
۶ شیک 1000 وات ال جی Xboom OK75 ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
1200
۷ سینما خانگی ال جی 1200 وات مدل LHD756 ۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
1250 وات
۸ سینما خانگی ال جی 1250 وات مدل LHD687BG ۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
1800 وات
۹ سیستم صوتی ال جی1800 وات مدل LG XBoom RN9 ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
۱۰ شیک 1800 وات ال جی Xboom OK99 ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
2000 وات
۱۱ سیستم صوتی ال جی2000 وات مدل LG XBoom ON9 ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
2350 وات
۱۲ سیستم صوتی ال جی 2350 وات مدل XBOOM CL87 ۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
25 وات
۱۳ شیک ال جی 25 وات RM1 مدل LG XBOOM RM1 ۲/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
300 وات
۱۴ ساندبار 300 وات ال جی مدل Sn4 ۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
۱۵ ساندبار ال جی 300 وات مدل SL4 ۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
۱۶ ساندبار ال جی 300 وات مدل SJ3 ۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
۱۷ ساندبار 300 وات ال جی 2.1 کاناله مدل SL4Y ۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
۱۸ سیستم صوتی ال جی 300 وات مدل LG XBOOM ON5 ۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
330
۱۹ سینما خانگی ال جی 330 وات LHD457 ۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
3500 وات
۲۰ سیستم صوتی ال جی 3500 وات مدل XBoom CL98 ۱۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
360 وات
۲۱ ساندبار 360 وات ال جی 360 وات مدل SK8Y ۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
40 وات
۲۲ ساندبار ال جی 40 وات مدل SK1 ۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
400 وات
۲۳ ساندبار ال جی 400 وات مدل SN5Y ۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
۲۴ ساندبار 400 وات ال جی 2.1 کاناله مدل SL5Y ۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
420 وات
۲۵ ساندبار ال جی 420 وات مدل sn6y ۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
440 وات
۲۶ ساندبار ال جی 440 وات مدل SL8Y ۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
480 وات
۲۷ ساندبار ال جی 480 وات مدل Sk5R ۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
500 وات
۲۸ ساندبار ال جی 500 وات مدل SK9Y ۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
۲۹ شیک 500 وات ال جی کارائوکه دار مدل OK55 X Boom ۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
۳۰ سیستم صوتی ال جی 500 وات مدل LG XBOOM ON7 ۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
520 وات
۳۱ ساندبار ال جی 520 وات مدل SN9Y ۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
720 وات
۳۲ سیستم صوتی ال جی 720 وات مدل XBoom CJ45 ۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
770 وات
۳۳ ساندبار ال جی 770 وات مدل SN11RG ۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
80 وات
۳۴ ساند تاور ال جی 80 وات مدل XBOOM RM2 ۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
950 وات
۳۵ سیستم صوتی 950 وات ال جی مدل CL65 ۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶

لیست تازه ترین قیمت سینماخانگی سامسونگ در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ سینما خانگی سامسونگ بلوری مدل HT-J5150K ۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
200 وات
۲ ساندبار سامسونگ 200 وات مدل HW-R450 ۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
۳ ساندبار سامسونگ 200 وات مدل T450 ۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
330 وات
۴ سینما خانگی 330 وات سامسونگ مدل HT-E355K ۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
340 وات
۵ ساندبار سامسونگ 340 وات مدل HWT650 ۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
40 وات
۶ ساندبار سامسونگ 40 وات 2 کاناله مدل HW-N300 ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
450 وات
۷ ساندبار سامسونگ 450 وات مدل HWMS750 ۱۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶

لیست تازه ترین قیمت سینما خانگی سونی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
1000 وات
۱ سینما خانگی 100 وات سونی مدل DAV-DZ950 ۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
۲ ساندبار سونی 1000 وات مدل HTS500RF ۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
1200 وات
۳ سیستم صوتی سونی Sony Shake -X10D با قدرت 1200 وات ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
1440 وات
۴ سیستم صوتی سونی MHC-V81D ۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
۵ سیستم صوتی سونی MHC-V71D ۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
۶ قیمت سیستم صوتی سونی مدل MHC-V72D ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
۷ شیک 1440 وات سونی مدل MHC-V73D ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
۸ سیستم صوتی سونی 1440 وات مدل MHC-V82D ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
2400 وات
۹ سیستم صوتی سونی 2400 وات Sony Home Theater V90DW ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
2400وات
۱۰ شیک 2400وات سونی مدل mhcv90dw ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
600 وات
۱۱ ساندبار سونی 600 وات مدل HT-RT3 ۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
۱۲ ساندبار سونی 600 وات مدل HT-RT40 ۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
720 وات
۱۳ سیستم صوتی 720 وات سونی MHC-V41D ۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
۱۴ شیک 720 وات سونی مدل MHC-V43D ۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
۱۵ سیستم صوتی سونی 720 وات مدل MHC-V42D ۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶