لیست آخرین قیمت سینمای خانگی و ساند بار

لیست تازه ترین قیمت ال جی LG در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ سیستم صوتی ال جی مدل LG XBoom RN7 ۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۲ سیستم صوتی ال جی مدل LG XBoom RN9 ۱۰/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۳ سیستم صوتی ال جی مدل LG XBoom ON9 ۱۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
1000
۴ سینما خانگی ال جی 1000 وات LHD657 ۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۵ سینما خانگی ال جی 1000 وات بی سیم LHD655 ۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
1000 وات
۶ سینما خانگی 1000 وات ال جی 5.1 کاناله آرامید فایبر مدل LHB655NW ۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۷ شیک 1000 وات ال جی Xboom OK75 ۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
1200
۸ سینما خانگی ال جی 1200 وات مدل LHD756 ۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
1800 وات
۹ شیک 1800 وات ال جی Xboom OK99 ۱۰/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
300 وات
۱۰ ساندبار ال جی 300 وات مدل SJ3 ۳/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
330
۱۱ سینما خانگی ال جی 330 وات LHD457 ۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
400 وات
۱۲ ساندبار ال جی 400 وات مدل SN5Y ۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
420 وات
۱۳ ساندبار 420 وات ال جی مدل sn6y ۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
500 وات
۱۴ شیک 500 وات ال جی کارائوکه دار مدل OK55 X Boom ۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
950 وات
۱۵ سیستم صوتی 950 وات ال جی مدل CL65 ۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴

لیست تازه ترین قیمت سامسونگ SAMAUNG در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ سینما خانگی سامسونگ بلوری مدل HT-J5150K ۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۹
330 وات
۲ سینما خانگی 330 وات سامسونگ مدل HT-E355K ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۹

لیست تازه ترین قیمت سونی SONY در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
1000 وات
۱ ساندبار سونی 1000 وات مدل HTS500RF ۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۷
۲ سینما خانگی 100 وات سونی مدل DAV-DZ950 ۱۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۷
1200 وات
۳ سیستم صوتی سونی Sony Shake -X10D با قدرت 1200 وات ۱۴/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۷
1440 وات
۴ سیستم صوتی سونی MHC-V71D ۱۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۷
۵ قیمت سیستم صوتی سونی مدل MHC-V72D ۱۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۷
۶ شیک 1440 وات سونی مدل MHC-V73D ۱۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۷
۷ سیستم صوتی سونی 1440 وات مدل MHC-V82D ۱۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۷
۸ سیستم صوتی سونی MHC-V81D ۱۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۷
2000 وات
۹ شیک 2000 وات سونی مدل mhcv90dw ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۷
2400 وات
۱۰ سیستم صوتی سونی 2400 وات Sony Home Theater V90DW ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۷
600 وات
۱۱ ساندبار سونی 600 وات مدل HT-RT40 ۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۷
720 وات
۱۲ سیستم صوتی 720 وات سونی MHC-V41D ۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۷
۱۳ سیستم صوتی سونی 720 وات مدل MHC-V42D ۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۷
۱۴ شیک 720 وات سونی مدل MHC-V43D ۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۷