لیست آخرین قیمت کولرگازی

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی ال جی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ کولر گازی ال‌ جی 30000 مدل S306TQ2 ۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۲۳
۲ کولر گازی ال جی 18000 اینورتر مدل NT187SK3 ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۲۳
۳ کولر گازی ال‌ جی 24000 مدل AV246MTQ ۲۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۲۳
18000
۴ کولر گازی 18000 ال جی سرد و گرم اینورتر دار Inverter مدل AMP-18K ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۲۳
180000
۵ کولر گازی 18000 ال جی فقط سرد دوال اینورتر Dual Inverter ال جی مدل BS-Q186K3A1 ۱۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۲۳
19000
۶ کولر گازی ال جی 19000 دول اینورتر T3 مدل BMP-19K ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۲۳
24000
۷ کولر گازی اینورتر ال جی 24000 مدل BS-Q246K3A1 ۱۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۲۳
۸ کولر گازی 24000 ال جی دول اینورتر I کنترل مدل BMP-26K ۲۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۲۳
360 درجه
۹ دستگاه تصفیه هوا 360 درجه ال جی مدل AS560DWR0 ۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۲۳
36000
۱۰ کولرگازی ایستاده ال جی 36000 سرد و گرم مدل APUW36GT3S1 ۴۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۲۳

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی سامسونگ در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12000
۱ کولر گازی 12000 سامسونگ سرد و گرم اینورتر دار T3 مدل AR12TQHQGWK ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۵
18000
۲ کولر گازی 18000 سامسونگ سرد و گرم اینورتر دار T3 مدل AR18TQHQGWK ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۵
۳ کولر گازی 18000 سامسونگ مدل AR18NSFHEWKX ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۵
24000
۴ کولر گازی 24000 سامسونگ اینورتر دار T3 مدل AR24TQHQGWK ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۵
24000
۵ کولرگازی 24000 اینورتر دار سامسونگ مدل Ar24nsfhewkn ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۳/۱۵

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی جنرال گلد در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
24000
۱ کولرگازی 24000 جنرال گلد مدل GG-S24000Super ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۴/۲
30000
۲ کولر گازی 30000 جنرال گلد ویتالی GG-S30000 Vitally ۱۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۴/۲

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی جنرال در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12000
۱ کولر گازی 12000 جنرال مکس اینورتر T3 مدل GM-S12000 ۰ تومان ۱۴۰۰/۴/۲
۲ کولر گازی 12000جنرال شکار طرح لبخندی گاز R22 مدل GNR-12WN ۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۴/۲
18000
۳ کولر گازی جنرال 18000 سرد و گرم T3 طرح دیجیتال مدل GNR-18K-SA ۰ تومان ۱۴۰۰/۴/۲
۴ کولر گازی 18000 جنرال مکس اینورتر T3 مدل GM-S18000 ۰ تومان ۱۴۰۰/۴/۲
۵ کولر گازی 18000 جنرال شکار طرح لبخندی گاز R22 مدل GNR-18WN ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۴/۲
18000000
۶ کولر گازی 18000 جنرال T3 لبخندی سرد و گرم R410a مدل GNR-18GW N ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۴/۲
24000
۷ کولر گازی 24000 جنرال شکار طرح لبخندی گاز R22 مدل GNR-24WN ۱۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۴/۲
24000
۸ کولر گازی 24000 جنرال مکس اینورتر T3 مدل GM-S24000 ۱۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۴/۲
26000
۹ کولر گازی جنرال 26000 سرد و گرم T3 طرح دیجیتال مدل GNR-26K-SA ۰ تومان ۱۴۰۰/۴/۲
۱۰ کولر گازی 26000 جنرال T3 لبخندی سرد و گرم R410a مدل GNR-26GW N ۱۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۴/۲
28000
۱۱ کولر گازی 28000 جنرال T3 مدل GNR-28K-SA ۱۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۴/۲
30000
۱۲ کولرگازی 30000 جنرال شکار طرح لبخندی گاز R22 مدل GNR-30GWN ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۴/۲
32000
۱۳ کولر گازی 32000 جنرال T3 لبخندی سرد و گرم R410a مدل GNR-32GW N ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۴/۲

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی گرنجی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
24000
۱ کولر گازی 24000 گرنیه(Gorenje) سرد و گرم مدل GAS-24HTF ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۴/۲
30000
۲ کولر گازی 30000 گرنیه(Gorenje) سرد و گرم مدل GAS-30HTF ۱۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۴/۲

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی گری در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12000
۱ کولر گازی 12000 اینورتر گری مدل GM12LOV ۱/۱۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۴/۲
۲ کولرگازی 12000 گری سرد و گرم بدون اینورتر مدل کوزی Cozy ۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۴/۲
۳ کولر گازی گری 12000بدون اینورتر مدل اکسنت accent H12H1 ۸/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۴/۲
18000
۴ کولر گازی گری 18000بدون اینورتر مدل اکسنت accent H18H1 ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۴/۲
24000
۵ کولر گازی 24000 گری فقط سرد جی فور ماتیک مدل G4matic-H24C3 ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۴/۲
۶ کولر گازی 24000 گری لومو اینورتر دار وای فای سرد گرم مدل GWH24QE-K3DTB4B ۲۰/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۴/۲
240000
۷ کولر گازی گری 24000 بدون اینورتر مدل اکسنت accent H24H1 ۱۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۴/۲
30000
۸ کولر گازی 30000 گری فقط سرد جی فور ماتیک مدل G4matic-H30C3 ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۴/۲
۹ کولرگازی 30000 اینورتر دار گری سرد و گرم اسکرول مدل GWH30QF ۳۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۴/۲
36000
۱۰ کولر گازی گری 36000 ایستاده سرد و گرم مدل Tower-J36H3 ۳۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۴/۲
9000
۱۱ کولرگازی گری 9000 سری لومو مدل GWH9QB ۰ تومان ۱۴۰۰/۴/۲

لیست تازه ترین قیمت کولر گازی شارپ در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ کولرگازی 24000 شارپ مدل AU-A24PCS ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۴/۲
18000
۲ کولرگازی 18000 شارپ مدل AU-A18PCS ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۴/۲