لیست آخرین قیمت ماشین ظرفشویی

لیست تازه ترین قیمت ماشین ظرفشویی ال جی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
14 نفره
۱ ماشین ظرفشویی 14 نفره 512 ال جی مدل DFB512FW ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۲
۲ ماشین ظرفشویی 14 نفره 512 ال جی DFB512FP ۱۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۲
۳ ماشین ظرفشویی ال جی 14 نفره 425 مدل DFB425FP ۱۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۲
۴ ماشین ظرفشویی 14 نفره ال جی مدل DFB325HS ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۲

لیست تازه ترین قیمت ماشین ظرفشویی سامسونگ در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
14 نفره
۱ ماشین ظرفشویی سامسونگ 14 نفره DW60M5060FW ۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۲
۲ ماشین ظرفشویی بخارشور دار سامسونگ 14 نفره مدل DW60M9530FS ۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۲
۳ ماشین ظرفشویی سامسونگ 14 نفره DW60M5060FS ۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۲
۴ ماشین ظرفشویی بخارشور دار سامسونگ 14 نفره مدل DW60K8550FS ۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۲
۵ ماشین ظرفشویی 14 نفره سامسونگ مدل DW60H5050FW ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۲
۶ ماشین ظرفشویی سامسونگ 14 نفره DW60H5050FS ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۲
۷ ماشین ظرفشویی سامسونگ 14 نفره مدل DW60M5070FS ۱۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۲
۸ ماشین ظرفشویی سامسونگ 14 نفره مدل DW60M5070FW ۱۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۲
۹ ماشین ظرفشویی بخارشور دار سامسونگ 14 نفره مدل DW60K8550FW ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۲
۱۰ ماشین ظرفشویی سامسونگ 14 نفره DW60M9530FW ۱۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۲

لیست تازه ترین قیمت ماشین ظرفشویی بکو در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
14 نفره
۱ ماشین ظرفشویی بکو 14 نفره DFN28320B ۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۲
۲ ماشین ظرفشویی بکو 14 نفره DFN28320S ۱۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۲
۳ ماشین ظرفشویی بکو 14 نفره DFN26420S ۱۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۲
۴ ماشین ظرفشویی بکو 14 نفره DFN16421W ۱۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۲
۵ ماشین ظرفشویی 14 نفره بکو مدل DFN28420W ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۲
۶ ماشین ظرفشویی بکو 14 نفره DFN26420W ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۲
۷ ماشین ظرفشویی 14 نفره بکو مدل DFN28420S ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۲
۸ ماشین ظرفشویی بکو 14 نفره DFN28320W ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۲
۹ ماشین ظرفشویی بکو 14 نفره مدل DFN28422S ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۲
۱۰ ماشین ظرفشویی 14 نفره بکو مدل DFN28422W ۱۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۲

لیست تازه ترین قیمت ماشین ظرفشویی بوش در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
13 نفره
۱ ماشین ظرفشویی بوش 13 نفره مدل SMS46MW10M ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۴
۲ ماشین ظرفشویی بوش 13 نفره مدل SMS46MI10M ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۲
۳ ماشین ظرفشویی بوش 13 نفره مدل SMS46MI04E ۲۰/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۲
۴ ماشین ظرفشویی بوش 13 نفره مدل SMS68TI20M ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۲
۵ ماشین ظرفشویی بوش 13 نفره SMS88Ti36E ۳۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۲
13نفره
۶ ماشین ظرفشویی 13 نفره بوش مدل SMS46NW01D ۲۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۲
14 نفره
۷ ماشین ظرفشویی 14 نفره بوش مدل SMS46NW01B ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۲
14 نفره
۸ ماشین ظرفشویی 14 نفره بوش مدل SMS46NI03E ۱۹/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۲
۹ ماشین ظرفشویی بوش 14 نفره مدل SMS46MW03E ۱۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۲
۱۰ ماشین ظرفشویی 14 نفره بوش مدل SMS46nw03e ۱۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۲
۱۱ ماشین ظرفشویی بوش 14 نفره مدل SMS46MW01D ۲۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۲
۱۲ ماشین ظرفشویی 14 نفره بوش مدل SMS68NW06E ۲۱/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۲
۱۳ ماشین ظرفشویی 14 نفره بوش زئولیت دارمدل SMS67MW01E ۲۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۲
۱۴ ماشین ظرفشویی بوش 14 نفره زئولیت دار مدل SMS68TW06E ۲۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۲
۱۵ ماشین ظرفشویی بوش 14 نفره مدل SMS67MW00G ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۲
۱۶ ماشین ظرفشویی 14 نفره بوش زئولیت دار مدل SMS68NW05E ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۲
۱۷ ماشین ظرفشویی 14 نفره بوش زئولیت دار مدل SMS68MI04E ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۲
۱۸ ماشین ظرفشویی 14 نفره بوش زئولیت دار مدل SMS88TW02M ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۲
۱۹ ماشین ظرفشویی 14 نفره بوش زئولیت دار مدل SMS88TI46M ۲۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۲
۲۰ ماشین ظرفشویی بوش 14 نفره زئولیت دار مدل SMS88TI30M ۳۰/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۲

لیست تازه ترین قیمت ماشین ظرفشویی شارپ در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
12 نفره
۱ ماشین ظرفشویی 12 نفره شارپ مدل QW-MB612-SS2 ۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۲

لیست تازه ترین قیمت ماشین ظرفشویی دوو در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
14 نفره
۱ ماشین ظرفشویی دوو 14 نفره مدل DWD-M1411 ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۲
۲ ماشین ظرفشویی دوو 14 نفره DWDF1413 ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۲

لیست تازه ترین قیمت ماشین ظرفشویی ویرپول در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
14 نفره
۱ ماشین ظرفشویی 14 نفره ویرپول مدل WFC3C23PFX ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۲

لیست تازه ترین قیمت ماشین ظرفشویی هایسنس در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
14 نفره
۱ ماشین ظرفشویی هایسنس 14 نفره مدل H14DS ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۱/۲