لیست آخرین قیمت ماشین ظرفشویی

لیست تازه ترین قیمت ماشین ظرفشویی ال جی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
14 نفره
۱ ماشین ظرفشویی ال جی 14 نفره LGD1452WF ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۵/۱۸
۲ ماشین ظرفشویی 14 نفره 512 ال جی DFB512FP ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۵/۱۸
۳ ماشین ظرفشویی 14 نفره ال جی مدل DFB325HS ۱۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۵/۱۸
۴ ماشین ظرفشویی 14 نفره 512 ال جی DFB512FW ۱۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۵/۱۸
۵ ماشین ظرفشویی ال جی 14 نفره LGD1444SF ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۵/۱۸
۶ ماشین ظرفشویی ال جی 14 نفره LGDFB425FP ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۵/۱۸
۷ ماشین ظرفشویی ال جی 14 نفره D1464CF ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۵/۱۸

لیست تازه ترین قیمت ماشین ظرفشویی سامسونگ در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
14 نفره
۱ ماشین ظرفشویی سامسونگ 14 نفره DW60M5060FS ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۵/۱۸
۲ ماشین ظرفشویی سامسونگ 14 نفره DW60H6050FS ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۵/۱۸
۳ ماشین ظرفشویی سامسونگ 14 نفره DW60M5060FW ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۵/۱۸
۴ ماشین ظرفشویی سامسونگ 14 نفره مدل DW60M5070FS ۱۳/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۵/۱۸
۵ ماشین ظرفشویی سامسونگ 14 نفره مدل DW60M5070FW ۱۳/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۵/۱۸
۶ ماشین ظرفشویی بخارشور دار سامسونگ 14 نفره مدل DW60K8550FW ۱۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۵/۱۸
۷ ماشین ظرفشویی بخارشور دار سامسونگ 14 نفره مدل DW60K8550FS ۱۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۵/۱۸
۸ ماشین ظرفشویی سامسونگ 14 نفره DW60M9530FW ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۵/۱۸
۹ ماشین ظرفشویی بخارشور دار سامسونگ 14 نفره مدل DW60M9530FS ۱۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۵/۱۸

لیست تازه ترین قیمت ماشین ظرفشویی بکو در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
14 نفره
۱ ماشین ظرفشویی بکو 14 نفره DFN28320B ۱۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۵/۱۵
۲ ماشین ظرفشویی 14 نفره بکو مدل DFN28420S ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۵/۱۵
۳ ماشین ظرفشویی 14 نفره بکو مدل DFN28420W ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۵/۱۵
۴ ماشین ظرفشویی بکو 14 نفره DFN28320W ۱۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۵/۱۵
۵ ماشین ظرفشویی بکو 14 نفره DFN28320S ۱۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۵/۱۵
۶ ماشین ظرفشویی بکو 14 نفره DFN16421W ۱۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۵/۱۵

لیست تازه ترین قیمت ماشین ظرفشویی دوو در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
14 نفره
۱ ماشین ظرفشویی دوو 14 نفره DWDF1413 ۱۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۵/۱۸

لیست تازه ترین قیمت ماشین ظرفشویی ویرپول در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
14 نفره
۱ ماشین ظرفشویی 14 نفره ویرپول مدل WFC3C23PFX ۱۴/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۵/۱۸