لیست آخرین قیمت ماشین لباسشویی

لیست تازه ترین قیمت ماشین لباسشویی ال جی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
10.5 کیلویی
۱ ماشین لباسشویی ال جی 10.5 کیلوگرم F4J9JSP2T ۸/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۰
۲ ماشین لباسشویی ال جی 10.5 کیلویی LGFH4G1JCHK6N ۱۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۰
6
۳ ماشین لباسشویی ال جی 6 کیلویی F2J6nnp8s ۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۰
6.5
۴ ماشین لباسشویی ال جی LGFH2J3WDNP0 با ظرفیت 6.5 کیلوگرم ۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۰
7
۵ لباسشویی ال جی مدل F10C3QDP2 ۴/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۰
۶ ماشین لباسشویی ال جی 7 کیلویی LGFH2J3QDNP0 ۵/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۰
7 کیلویی
۷ ماشین لباسشویی ال جی 7 کیلویی LGF2J5QNP7S ۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۰
8
۸ ماشین لباسشویی ال جی 8 کیلویی LGF4J5TNP7S ۷/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۰
8 کیلویی
۹ ماشین لباسشویی ال جی 8 کیلویی LG F4J6TNP8S ۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۰
9 کیلوگرم
۱۰ ماشین لباسشویی ال جی 9 کیلوگرم LGF4J6VYP2S ۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۰

لیست تازه ترین قیمت ماشین لباسشویی سامسونگ در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ ماشین لباسشویی سامسونگ 9 کیلویی ww90j5455mw ۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۰
8
۲ ماشین لباسشویی سامسونگ 8 کیلوگرم WW80J4213KW ۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۰
8 کیلوگرم
۳ ماشین لباسشویی 8 کیلو سامسونگ مدل WW80K5213WW ۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
8 کیلوگرم
۴ ماشین لباسشویی 8 کیلو سامسونگ مدل WW80J5446FX ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۰
9 کیلوگرم
۵ ماشین لباسشویی سامسونگ اینورتر 9 کیلوگرم ww90k5213ww ۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۰

لیست تازه ترین قیمت ماشین لباسشویی بکو در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
8
۱ ماشین لباسشویی بکو 8 کیلوگرم wcc8632bw ۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۰

لیست تازه ترین قیمت ماشین لباسشویی هایسنس در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
8
۱ ماشین لباسشویی هایسنس 8 کیلوگرم WHFV8012S ۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۰

لیست تازه ترین قیمت ماشین لباسشویی بوش در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
7
۱ ماشین لباسشویی بوش 7 کیلوگرم WAK20200GC ۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۰
7 کیلوگرم
۲ ماشین لباسشویی بوش 7 کیلوگرم WAK2020SGC ۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۰
8 کیلوگرم
۳ ماشین لباسشویی 8 کیلو بوش مدل WAW32541 ۱۰/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۰
8 کیلوگرم
۴ ماشین لباسشویی 8 کیلو بوش مدل WAK24260GC ۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۰
۵ ماشین لباسشویی 8 کیلو بوش مدل WAW324DE ۱۰/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۰
9 کیلوگرم
۶ ماشین لباسشویی 9 کیلو بوش مدل WAT28461GC ۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۰
۷ ماشین لباسشویی 9 کیلو بوش مدل WAT2848XGC ۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۰
۸ ماشین لباسشویی 9 کیلو بوش مدل WAW32560GC ۹/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۰
۹ ماشین لباسشویی 9 کیلو بوش مدل WAW325V0 ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۰
۱۰ ماشین لباسشویی 9 کیلو بوش مدل WAW3256XGC ۱۲/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۰
۱۱ ماشین لباسشویی 9 کیلو بوش مدل WAY327X0 ۱۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۱۰/۲۰