لیست آخرین قیمت ماشین لباسشویی

لیست تازه ترین قیمت ماشین لباسشویی ال جی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
10.5 کیلو
۱ ماشین لباسشویی ال جی 10.5 کیلوگرم 7 کیلوگرم خشک کن LGFH4G1JCHK6N ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
10.5 کیلو گرم
۲ ماشین لباسشویی ال جی 10.5 کیلوگرم F4J9JSP2T ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
۳ ماشین لباسشویی ال جی 10.5کیلوگرم 1400 دور مدل F4V5RYP0W ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
۴ ماشین لباسشویی ال جی 10.5کیلوگرم 1400 دور مدل F4V5RYP2T ۱۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
10.5 کیلو گرم شستشو و 7 کیلوگرم خشک کن
۵ ماشین لباسشویی ال جی 10.5 کیلو شستشو 7 کیلو خشک کن مدل F4J9JHP2T ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
10.5 کیلوگرم
۶ ماشین لباسشویی 10.5 کیلوگرم ال جی1400 دور مدل TW4V7RW9T ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
۷ ماشین لباسشویی ال جی 10.5 کیلوگرم G1 مدل FH4G1JCSP6 ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
۸ ماشین لباسشویی ال جی 10.5 کیلوگرم 7 کیوگرم خشک کن مدل FH4G1JCHP6N ۲۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
12 کیلو
۹ ماشین لباسشویی ال جی 12 کیلوگرم 8 کیلوگرم خشک کن مدل FH6G1BCHK6N ۲۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
20 کیلوگرم
۱۰ ماشین لباسشویی ال جی 20 کیلوگرم 10 کیلوگرم خشک کن مدل F3L2CRV2T ۲۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
6 کیلو
۱۱ ماشین لباسشویی 6 کیلوگرم ال جی1000 دور مدل FH0J3NDN0 ۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
۱۲ ماشین لباسشویی 6 کیلو ال جی F2J6NNP0W ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
۱۳ ماشین لباسشویی ال جی 6 کیلویی F2J6nnp8s ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
6.5 کیلو
۱۴ ماشین لباسشویی ال جی LGFH2J3WDNP0 با ظرفیت 6.5 کیلوگرم ۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
7 کیلوگرم
۱۵ لباسشویی ال جی مدل F10C3QDP2 ۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
۱۶ ماشین لباسشویی ال جی 7 کیلویی LGF2J5QNP7S ۸/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
۱۷ ماشین لباسشویی ال جی 7 کیلویی LGFH2J3QDNP0 ۸/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
۱۸ ماشین لباسشویی ال جی 7 کیلوگرم 1200 دور مدل F2M5HS6S ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
8 کیلو
۱۹ ماشین لباسشویی ال جی 8 کیلویی LG F4J6TNP8S ۱۱/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
8 کیلوگرم
۲۰ ماشین لباسشویی ال جی 8 کیلو گرم مدل F4j5tnp3w ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
۲۱ ماشین لباسشویی ال جی 8 کیلویی LGF4J5TNP7S ۱۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
9 کیلو
۲۲ ماشین لباسشویی ال جی 9 کیلوگرم LGF4J6VYP2S ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
۲۳ ماشین لباسشویی 9 کیلو ال جی بخارشور دار مدل F4V5VYP2T ۱۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
9 کیلوگرم
۲۴ ماشین لباسشویی 9 کیلو ال جی 1400 دور،+++A، سری 7 مدل F4J5VN3W ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
۲۵ ماشین لباسشویی ال جی 9 کیلو بخارشوردار مدل F4M5VS6W ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
۲۶ ماشین لباسشویی ال جی 9 کیلوگرم 1400 دور مدل F4V5VYP0W ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶

لیست تازه ترین قیمت ماشین لباسشویی سامسونگ در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
10 کیلوگرم
۱ ماشین لباسشویی سامسونگ 10 کیلو ادواش Add Wash مدل WD10N84GNOA ۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
۲ ماشین لباسشویی سامسونگ 10 کیلویی اکوبابل 1600 دور مدل WW10H9600EW ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
7 کیلو گرم
۳ ماشین لباسشویی سامسونگ 7 کیلو مدل WW70T3010BW ۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
7 کیلوگرم
۴ ماشین لباسشویی سامسونگ 7 کیلو 1200 دور مدل WW70J4273MW ۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
۵ ماشین لباسشویی 7 کیلو سامسونگ مدل WW70J4373MA ۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
۶ ماشین لباسشویی 7 کیلو سامسونگ مدل WW70J3283KW ۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
۷ ماشین لباسشویی 7 کیلو سامسونگ مدل WF70F5EHW4X ۱۰/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
۸ ماشین لباسشویی 7 کیلو ادواش Add Wash سامسونگ مدل WW70K4430YW1FH ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
۹ ماشین لباسشویی 7 کیلو سامسونگ سفید ادواش 1400 دور مدل WW70K5410UW ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
۱۰ ماشین لباسشویی 7 کیلو سامسونگ نقره ای ادواش Addwash مدل WW70K5410UX ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
8 کیلوگرم
۱۱ ماشین لباسشویی 8 کیلوگرم سامسونگ مدل WW80J5555FX1 ۱۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
۱۲ ماشین لباسشویی 8 کیلو سامسونگ مدل WW80J5260GS ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
۱۳ ماشین لباسشویی 8 کیلو سامسونگ مدل WF80F5EHW4X ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
۱۴ ماشین لباسشویی 8 کیلو سامسونگ مدل WW80J4260GS ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
۱۵ ماشین لباسشویی 8 کیلو سامسونگ مدل WW80J5446FX ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
۱۶ ماشین لباسشویی 8 کیلو سامسونگ مدل WW80J5555FW ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
۱۷ ماشین لباسشویی 8 کیلو سامسونگ مدل WW80K5213WW ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
۱۸ ماشین لباسشویی 8 کیلو ادواش سامسونگ مدل WW80K5410UX1 ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
۱۹ ماشین لباسشویی سامسونگ 8 کیلوگرم WW80J4213KW ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
۲۰ ماشین لباسشویی 8 کیلو ادواش Add Wash سامسونگ مدل WW80K5210UX ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
۲۱ ماشین لباسشویی 8 کیلو سامسونگ Add Wash نقره ای مدل WW80K5410UX1 ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
9 کیلوگرم
۲۲ ماشین لباسشویی 9 کیلو سامسونگ 1400 دور مدل WW90TA046AHX1 ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
۲۳ ماشین لباسشویی 9 کیلو سامسونگ 1400 دور مدل WW90TA046AH ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
۲۴ ماشین لباسشویی سامسونگ 9 کیلویی ww90j5456fx ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
۲۵ ماشین لباسشویی سامسونگ 9 کیلویی ww90j5455mw ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
۲۶ ماشین لباسشویی 9 کیلو Add Wash سامسونگ مدل WW90K5410UX ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
۲۷ ماشین لباسشویی سامسونگ اینورتر 9 کیلوگرم ww90k5213ww ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
۲۸ ماشین لباسشویی سامسونگ 9 کیلو ادواش AddWash اکوبابل EcoBubble مدل WW90M645OPX ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶
۲۹ ماشین لباسشویی سامسونگ 9 کیلو ادواش AddWash اکوبابل EcoBubble مدل WW90M645OPW ۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶

لیست تازه ترین قیمت ماشین لباسشویی بکو در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
8 کیلوگرم
۱ ماشین لباسشویی بکو 8 کیلو گرم مدل WY84044G ۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۴
8 کیلوگرم
۲ ماشین لباسشویی 8 کیلوگرم بکو 1200 دور مدل 8612s ۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۴
۳ ماشین لباسشویی 8 کیلوگرم بکو 1400 دور مدل WMY 81483 LMB2 ۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۴
۴ ماشین لباسشویی بکو 8 کیلو 1200 دور مدل WMY 81283 LB2 ۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۴
۵ ماشین لباسشویی 8 کیلو بکو 1400 دور مدل WTV8736XW ۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۴
۶ ماشین لباسشویی بکو 8 کیلو 1400 دور مدل WTV8736XS ۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۴
۷ ماشین لباسشویی بکو 8 کیلوگرم wcc8632bw ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۴
۸ ماشین لباسشویی 8 کیلو بکو 1400 دور 8744 مدل WTV8744X0A ۱۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۴
۹ ماشین لباسشویی 8 کیلو بکو 1400 دور مدل WTV 8734 XCM ۱۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۴
9 کیلوگرم
۱۰ ماشین لباسشویی 9 کیلو بکو مدل WX943440W ۱۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۴
۱۱ ماشین لباسشویی بکو 9 کیلو 1400 دور مدل WTV9734XS ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۴
۱۲ ماشین لباسشویی بکو 9 کیلوگرم 1400 دور مدل WTV9745X0MA ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۴

لیست تازه ترین قیمت ماشین لباسشویی دوو در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
8 کیلوگرم
۱ ماشین لباسشویی دوو 8 کیلویی DWDFD1432 ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۵
۲ ماشین لباسشویی دوو 8 کیلویی DWD-GFD1442 ۱۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۵

لیست تازه ترین قیمت ماشین لباسشویی AEG در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
10 کیلوگرم
۱ ماشین لباسشویی 10 کیلوگرم آاگ 1400 دور سری 7 مدل L7FEC146R ۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۵
۲ ماشین لباسشویی آ ا گ AEG ظرفیت 10 کیلوگرم مدل lfe7c1412b ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۵
10/6 کیلوگرم
۳ ماشین لباسشویی 10/6 کیلوگرم آاگ 1600 دور سری 8 مدل LF8C1612A ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۵
8 کیلوگرم
۴ ماشین لباسشویی 8 کیلوگرم آاگ 1400 دور سری 7 مدل L7FEE845R ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۵
۵ ماشین لباسشویی آ ا گ 8 کیلوگرم مدل LFB7E8431B ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۶

لیست تازه ترین قیمت ماشین لباسشویی هایسنس در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
8 کیلوگرم
۱ ماشین لباسشویی هایسنس 8 کیلوگرم WHFV8012S ۱۰/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۵

لیست تازه ترین قیمت ماشین لباسشویی بوش در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
10 کیلوگرم
۱ ماشین لباسشویی 10کیلوگرم بوش 1600 دور مدل WAX32e90 ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۵
7 کبلوگرم
۲ ماشین لباسشویی بوش 7 کیلو 1000 دور مدل WAJ2017SME ۱۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۵
7 کیلوگرم
۳ ماشین لباسشویی بوش 7 کیلوگرم WAK2020SGC ۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۵
۴ ماشین لباسشویی بوش 7 کیلو 1000 دور مدل WAJ20170ME ۱۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۵
۵ ماشین لباسشویی بوش 7 کیلوگرم WAK20200GC ۱۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۵
8 کیلوگرم
۶ ماشین لباسشویی 8 کیلو بوش مدل WAW32541 ۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۵
۷ ماشین لباسشویی 8 کیلو بوش مدل WAK24260GC ۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۵
۸ ماشین لباسشویی 8 کیلوگرم بوش مدل waj20180gc ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۵
۹ ماشین لباسشویی 8 کیلو بوش مدل WAW324DE ۱۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۵
9 کیلوگرم
۱۰ ماشین لباسشویی 9 کیلو بوش مدل WAT28461GC ۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۵
۱۱ ماشین لباسشویی 9 کیلو بوش مدل WAT2848XGC ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۵
۱۲ ماشین لباسشویی 9 کیلوگرم بوش 1400 دور مدل WAW28590 ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۵
۱۳ ماشین لباسشویی 9 کیلو بوش مدل WAW325V0 ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۵
۱۴ ماشین لباسشویی 9 کیلو بوش مدل WAW3256XGC ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۵
۱۵ ماشین لباسشویی 9 کیلو بوش مدل WAY327X0 ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۵
۱۶ ماشین لباسشویی 9 کیلو بوش مدل WAW32560GC ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۵

لیست تازه ترین قیمت ماشین لباسشویی ویرپول در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
9 کیلوگرم
۱ ماشین لباسشویی ویرپول 9 کیلو گرم مدل FSCR90420 ۱۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۰/۲/۱۵