لیست آخرین قیمت ماشین لباسشویی

لیست تازه ترین قیمت ماشین لباسشویی ال جی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
10.5 کیلو
۱ ماشین لباسشویی ال جی 10.5 کیلویی LGFH4G1JCHK6N ۱۷/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
۲ ماشین لباسشویی ال جی 10.5 کیلوگرم F4J9JSP2T ۱۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
12 کیلو
۳ ماشین لباسشویی 12 کیلو ال جی مدل FH6G1BCHK6N ۲۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
6 کیلو
۴ ماشین لباسشویی ال جی 6 کیلویی F2J6nnp8s ۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
۵ ماشین لباسشویی 6 کیلو ال جی F2J6NNP0W ۱۰/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
6.5 کیلو
۶ ماشین لباسشویی ال جی LGFH2J3WDNP0 با ظرفیت 6.5 کیلوگرم ۸/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
7 کیلو
۷ لباسشویی ال جی مدل F10C3QDP2 ۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
۸ ماشین لباسشویی ال جی 7 کیلویی LGFH2J3QDNP0 ۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
۹ ماشین لباسشویی ال جی 7 کیلویی LGF2J5QNP7S ۱۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
8 کیلو
۱۰ ماشین لباسشویی ال جی 8 کیلویی LGF4J5TNP7S ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
۱۱ ماشین لباسشویی ال جی 8 کیلویی LG F4J6TNP8S ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
9 کیلو
۱۲ ماشین لباسشویی ال جی 9 کیلوگرم LGF4J6VYP2S ۱۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
۱۳ ماشین لباسشویی 9 کیلو ال جی 1400 دور،+++A، سری 7 مدل F4J5VN3W ۱۳/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
9 کیلوگرم
۱۴ ماشین لباسشویی 9 کیلو ال جی بخارشور دار مدل F4V5VYP2T ۱۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸

لیست تازه ترین قیمت ماشین لباسشویی سامسونگ در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
7 کیلوگرم
۱ ماشین لباسشویی 7 کیلو سامسونگ مدل WW70J4373MA ۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
۲ ماشین لباسشویی 7 کیلو سامسونگ مدل WW70J3283KW ۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
۳ ماشین لباسشویی 7 کیلو سامسونگ مدل WF70F5EHW4X ۱۰/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
۴ ماشین لباسشویی 7 کیلو ادواش Add Wash سامسونگ مدل WW70K4430YW1FH ۱۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
8 کیلوگرم
۵ ماشین لباسشویی 8 کیلو سامسونگ مدل WW80K5213WW ۱۱/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
۶ ماشین لباسشویی سامسونگ 8 کیلوگرم WW80J4213KW ۱۱/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
۷ ماشین لباسشویی 8 کیلو سامسونگ مدل WW80J5446FX ۱۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
۸ ماشین لباسشویی 8 کیلو سامسونگ مدل WF80F5EHW4X ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
۹ ماشین لباسشویی 8 کیلو سامسونگ مدل WW80J5555FW ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
۱۰ ماشین لباسشویی 8 کیلو سامسونگ مدل WW80J5260GS ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
۱۱ ماشین لباسشویی 8 کیلو سامسونگ مدل WW80J4260GS ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
۱۲ ماشین لباسشویی 8 کیلو ادواش Add Wash سامسونگ مدل WW80K5210UX ۱۳/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
9 کیلوگرم
۱۳ ماشین لباسشویی سامسونگ 9 کیلویی ww90j5456fx ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۵
۱۴ ماشین لباسشویی سامسونگ اینورتر 9 کیلوگرم ww90k5213ww ۱۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
۱۵ ماشین لباسشویی سامسونگ 9 کیلویی ww90j5455mw ۱۳/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
۱۶ ماشین لباسشویی 9 کیلو Add Wash سامسونگ مدل WW90K5410UX ۱۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
۱۷ ماشین لباسشویی سامسونگ 9 کیلو ادواش AddWash اکوبابل EcoBubble مدل WW90M645OPX ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۸

لیست تازه ترین قیمت ماشین لباسشویی دوو در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
8
۱ ماشین لباسشویی دوو 8 کیلویی DWDFD1432 ۱۱/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸
۲ ماشین لباسشویی دوو 8 کیلویی DWD-GFD1442 ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸

لیست تازه ترین قیمت ماشین لباسشویی هایسنس در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
8 کیلوگرم
۱ ماشین لباسشویی هایسنس 8 کیلوگرم WHFV8012S ۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۸

لیست تازه ترین قیمت ماشین لباسشویی بوش در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
7 کیلوگرم
۱ ماشین لباسشویی بوش 7 کیلوگرم WAK2020SGC ۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۹
۲ ماشین لباسشویی بوش 7 کیلوگرم WAK20200GC ۱۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۹
8 کیلوگرم
۳ ماشین لباسشویی 8 کیلو بوش مدل WAW32541 ۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۹
۴ ماشین لباسشویی 8 کیلو بوش مدل WAK24260GC ۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۹
۵ ماشین لباسشویی 8 کیلوگرم بوش مدل waj20180gc ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۲۶
۶ ماشین لباسشویی 8 کیلو بوش مدل WAW324DE ۲۲/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۹
9 کیلوگرم
۷ ماشین لباسشویی 9 کیلو بوش مدل WAW325V0 ۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۹
۸ ماشین لباسشویی 9 کیلو بوش مدل WAT28461GC ۱۸/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۹
۹ ماشین لباسشویی 9 کیلو بوش مدل WAT2848XGC ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۹
۱۰ ماشین لباسشویی 9 کیلو بوش مدل WAW32560GC ۲۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۹
۱۱ ماشین لباسشویی 9 کیلو بوش مدل WAW3256XGC ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۹
۱۲ ماشین لباسشویی 9 کیلو بوش مدل WAY327X0 ۲۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۶/۱۹