لیست آخرین قیمت ماشین لباس شویی

لیست تازه ترین قیمت ماشین لباسشویی ال جی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
10.5
۱ ماشین لباسشویی ال جی 10.5 کیلوگرم F4J9JSP2T ۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۲۹
10.5 کیلویی
۲ ماشین لباسشویی ال جی 10.5 کیلویی LGFH4G1JCHK6N ۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۲۹
6
۳ ماشین لباسشویی ال جی 6 کیلویی F2J6nnp8s ۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۲۹
6.5
۴ ماشین لباسشویی ال جی LGFH2J3WDNP0 با ظرفیت 6.5 کیلوگرم ۳/۹۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۲۹
7
۵ لباسشویی ال جی مدل F10C3QDP2 ۴/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۲۹
۶ ماشین لباسشویی ال جی 7 کیلویی LGFH2J3QDNP0 ۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۲۹
7 کیلویی
۷ ماشین لباسشویی ال جی 7 کیلویی LGF2J5QNP7S ۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۲۹
8
۸ ماشین لباسشویی ال جی 8 کیلویی LGF4J5TNP7S ۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۲۹
8 کیلویی
۹ ماشین لباسشویی ال جی 8 کیلویی LG F4J6TNP8S ۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۲۹
9 کیلوگرم
۱۰ ماشین لباسشویی ال جی 9 کیلوگرم LGF4J6VYP2S ۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۸/۲۹