لیست آخرین قیمت ماشین لباسشویی

لیست تازه ترین قیمت ماشین لباسشویی ال جی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
10.5 کیلو
۱ ماشین لباسشویی ال جی 10.5 کیلوگرم F4J9JSP2T ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۲ ماشین لباسشویی ال جی 10.5 کیلوگرم 7 کیلوگرم خشک کن LGFH4G1JCHK6N ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
10.5 کیلو گرم
۳ ماشین لباسشویی ال جی 10.5کیلوگرم 1400 دور مدل F4V5RYP0W ۱۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۴ ماشین لباسشویی ال جی 10.5کیلوگرم 1400 دور مدل F4V5RYP2T ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
10.5 کیلوگرم
۵ ماشین لباسشویی 10.5 کیلوگرم ال جی1400 دور مدل TW4V7RW9T ۱۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۶ ماشین لباسشویی ال جی 10.5 کیلوگرم G1 مدل FH4G1JCSP6 ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۷ ماشین لباسشویی ال جی 10.5 کیلوگرم 7 کیوگرم خشک کن مدل FH4G1JCHP6N ۲۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
12 کیلو
۸ ماشین لباسشویی ال جی 12 کیلوگرم 8 کیلوگرم خشک کن مدل FH6G1BCHK6N ۲۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
20 کیلویی
۹ ماشین لباسشویی ال جی 20 کیلوگرم 12 کیلوگرم خشک کن مدل F3L2CRV2T ۳۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
6 کیلو
۱۰ ماشین لباسشویی 6 کیلوگرم ال جی1000 دور مدل FH0J3NDN0 ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۱۱ ماشین لباسشویی 6 کیلو ال جی F2J6NNP0W ۱۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۱۲ ماشین لباسشویی ال جی 6 کیلویی F2J6nnp8s ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
6.5 کیلو
۱۳ ماشین لباسشویی ال جی LGFH2J3WDNP0 با ظرفیت 6.5 کیلوگرم ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
7 کیلو
۱۴ لباسشویی ال جی مدل F10C3QDP2 ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۱۵ ماشین لباسشویی ال جی 7 کیلویی LGFH2J3QDNP0 ۱۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۱۶ ماشین لباسشویی ال جی 7 کیلویی LGF2J5QNP7S ۱۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
8 کیلو
۱۷ ماشین لباسشویی ال جی 8 کیلویی LGF4J5TNP7S ۱۳/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۱۸ ماشین لباسشویی ال جی 8 کیلویی LG F4J6TNP8S ۱۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
9 کیلو
۱۹ ماشین لباسشویی 9 کیلو ال جی 1400 دور،+++A، سری 7 مدل F4J5VN3W ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۲۰ ماشین لباسشویی ال جی 9 کیلوگرم LGF4J6VYP2S ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۲۱ ماشین لباسشویی 9 کیلو ال جی بخارشور دار مدل F4V5VYP2T ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
9 کیلوگرم
۲۲ ماشین لباسشویی ال جی 9 کیلوگرم 1400 دور مدل F4V5VYP0W ۱۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۲۳ ماشین لباسشویی ال جی 9 کیلو بخارشوردار مدل F4M5VS6W ۱۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴

لیست تازه ترین قیمت ماشین لباسشویی سامسونگ در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
10 کیلوگرم
۱ ماشین لباسشویی سامسونگ 10 کیلو ادواش Add Wash مدل WD10N84GNOA ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۲ ماشین لباسشویی سامسونگ 10 کیلویی اکوبابل 1600 دور مدل WW10H9600EW ۲۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
7 کیلوگرم
۳ ماشین لباسشویی سامسونگ 7 کیلو 1200 دور مدل WW70J4273MW ۹/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۴ ماشین لباسشویی 7 کیلو سامسونگ مدل WW70J4373MA ۹/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۵ ماشین لباسشویی 7 کیلو سامسونگ مدل WW70J3283KW ۹/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۶ ماشین لباسشویی 7 کیلو سامسونگ مدل WF70F5EHW4X ۱۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۷ ماشین لباسشویی 7 کیلو ادواش Add Wash سامسونگ مدل WW70K4430YW1FH ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۸ ماشین لباسشویی 7 کیلو سامسونگ سفید ادواش 1400 دور مدل WW70K5410UW ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۹ ماشین لباسشویی 7 کیلو سامسونگ نقره ای ادواش Addwash مدل WW70K5410UX ۱۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
8 کیلوگرم
۱۰ ماشین لباسشویی 8 کیلو سامسونگ مدل WW80J5555FW ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۱۱ ماشین لباسشویی 8 کیلوگرم سامسونگ مدل WW80J5555FX1 ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۱۲ ماشین لباسشویی سامسونگ 8 کیلوگرم WW80J4213KW ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۱۳ ماشین لباسشویی 8 کیلو سامسونگ مدل WW80J5446FX ۱۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۱۴ ماشین لباسشویی 8 کیلو سامسونگ مدل WF80F5EHW4X ۱۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۱۵ ماشین لباسشویی 8 کیلو سامسونگ مدل WW80J4260GS ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۱۶ ماشین لباسشویی 8 کیلو ادواش Add Wash سامسونگ مدل WW80K5210UX ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۱۷ ماشین لباسشویی 8 کیلو سامسونگ مدل WW80K5213WW ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۱۸ ماشین لباسشویی 8 کیلو سامسونگ مدل WW80J5260GS ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۱۹ ماشین لباسشویی 8 کیلو ادواش سامسونگ مدل WW80K5410UX1 ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۲۰ ماشین لباسشویی 8 کیلو سامسونگ Add Wash نقره ای مدل WW80K5410UX1 ۱۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
9 کیلوگرم
۲۱ ماشین لباسشویی سامسونگ 9 کیلویی ww90j5455mw ۱۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۲۲ ماشین لباسشویی سامسونگ 9 کیلویی ww90j5456fx ۱۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۲۳ ماشین لباسشویی سامسونگ اینورتر 9 کیلوگرم ww90k5213ww ۱۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۲۴ ماشین لباسشویی 9 کیلو Add Wash سامسونگ مدل WW90K5410UX ۱۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴
۲۵ ماشین لباسشویی سامسونگ 9 کیلو ادواش AddWash اکوبابل EcoBubble مدل WW90M645OPX ۱۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴

لیست تازه ترین قیمت ماشین لباسشویی بکو در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
8 کیلوگرم
۱ ماشین لباسشویی 8 کیلوگرم بکو 1200 دور مدل 861s ۱۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۷
۲ ماشین لباسشویی 8 کیلوگرم بکو 1400 دور مدل 81483 ۱۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۷
۳ ماشین لباسشویی بکو 8 کیلوگرم wcc8632bw ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۷
9 کیلوگرم
۴ ماشین لباسشویی 9 کیلو بکو مدل WX943440W ۱۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۷
۵ ماشین لباسشویی بکو 9 کیلو 1400 دور مدل WTV9734XS ۱۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۷
۶ ماشین لباسشویی بکو 9 کیلوگرم 1400 دور مدل 9745 ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۷

لیست تازه ترین قیمت ماشین لباسشویی دوو در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
8 کیلوگرم
۱ ماشین لباسشویی دوو 8 کیلویی DWDFD1432 ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۶
۲ ماشین لباسشویی دوو 8 کیلویی DWD-GFD1442 ۱۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۶

لیست تازه ترین قیمت ماشین لباسشویی AEG در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
10 کیلوگرم
۱ ماشین لباسشویی 10 کیلوگرم آاگ 1400 دور سری 7 مدل L7FEC146R ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۶
10/6 کیلوگرم
۲ ماشین لباسشویی 10/6 کیلوگرم آاگ 1600 دور سری 8 مدل LF8C1612A ۲۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۶
8 کیلوگرم
۳ ماشین لباسشویی 8 کیلوگرم آاگ 1400 دور سری 7 مدل L7FEE845R ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۶

لیست تازه ترین قیمت ماشین لباسشویی هایسنس در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
8 کیلوگرم
۱ ماشین لباسشویی هایسنس 8 کیلوگرم WHFV8012S ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۶

لیست تازه ترین قیمت ماشین لباسشویی بوش در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
10 کیلوگرم
۱ ماشین لباسشویی 10کیلوگرم بوش 1600 دور مدل WAX32e90 ۲۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۶
7 کیلوگرم
۲ ماشین لباسشویی بوش 7 کیلوگرم WAK20200GC ۱۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۶
۳ ماشین لباسشویی بوش 7 کیلوگرم WAK2020SGC ۱۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۶
8 کیلوگرم
۴ ماشین لباسشویی 8 کیلو بوش مدل WAW32541 ۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۶
۵ ماشین لباسشویی 8 کیلو بوش مدل WAK24260GC ۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۶
۶ ماشین لباسشویی 8 کیلوگرم بوش مدل waj20180gc ۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۶
۷ ماشین لباسشویی 8 کیلو بوش مدل WAW324DE ۱۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۶
9 کیلوگرم
۸ ماشین لباسشویی 9 کیلو بوش مدل WAT28461GC ۱۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۶
۹ ماشین لباسشویی 9 کیلوگرم بوش 1400 دور مدل WAW28590 ۱۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۶
۱۰ ماشین لباسشویی 9 کیلو بوش مدل WAT2848XGC ۱۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۶
۱۱ ماشین لباسشویی 9 کیلو بوش مدل WAW32560GC ۲۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۶
۱۲ ماشین لباسشویی 9 کیلو بوش مدل WAW3256XGC ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۶
۱۳ ماشین لباسشویی 9 کیلو بوش مدل WAW325V0 ۲۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۶
۱۴ ماشین لباسشویی 9 کیلو بوش مدل WAY327X0 ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۸/۲۶

لیست تازه ترین قیمت ماشین لباسشویی ویرپول در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
9 کیلوگرم
۱ ماشین لباسشویی ویرپول 9 کیلو گرم مدل FSCR90420 ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۹/۴