لیست آخرین قیمت ماشین لباس شویی

لیست تازه ترین قیمت ماشین لباسشویی ال جی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
10.5
۱ ماشین لباسشویی ال جی 10.5 کیلوگرم F4J9JSP2T ۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۹
10.5 کیلویی
۲ ماشین لباسشویی ال جی 10.5 کیلویی LGFH4G1JCHK6N ۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۹
6
۳ ماشین لباسشویی ال جی 6 کیلویی F2J6nnp8s ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۹
6.5
۴ ماشین لباسشویی ال جی LGFH2J3WDNP0 با ظرفیت 6.5 کیلوگرم ۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۹
7
۵ لباسشویی ال جی مدل F10C3QDP2 ۳/۸۵۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۹
۶ ماشین لباسشویی ال جی 7 کیلویی LGFH2J3QDNP0 ۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۹
7 کیلویی
۷ ماشین لباسشویی ال جی 7 کیلویی LGF2J5QNP7S ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۹
8
۸ ماشین لباسشویی ال جی 8 کیلویی LGF4J5TNP7S ۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۹
8 کیلویی
۹ ماشین لباسشویی ال جی 8 کیلویی LG F4J6TNP8S ۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۹
9 کیلوگرم
۱۰ ماشین لباسشویی ال جی 9 کیلوگرم LGF4J6VYP2S ۶/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۹

لیست تازه ترین قیمت ماشین لباسشویی سامسونگ در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ ماشین لباسشویی سامسونگ 9 کیلویی ww90j5455mw ۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۹
8
۲ ماشین لباسشویی سامسونگ 8 کیلوگرم WW80J4213KW ۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۹
9 کیلوگرم
۳ ماشین لباسشویی سامسونگ اینورتر 9 کیلوگرم ww90k5213ww ۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۹

لیست تازه ترین قیمت ماشین لباسشویی بکو در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
8
۱ ماشین لباسشویی بکو 8 کیلوگرم wcc8632bw ۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۹

لیست تازه ترین قیمت ماشین لباسشویی دوو در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
8
۱ ماشین لباسشویی دوو 8 کیلویی DWDFD1432 ۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۹
۲ ماشین لباسشویی دوو 8 کیلویی DWD-GFD1442 ۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۸/۷/۹