لیست آخرین قیمت ماشین لباسشویی

لیست تازه ترین قیمت ماشین لباسشویی ال جی در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
10.5 کیلو
۱ ماشین لباسشویی ال جی 10.5 کیلوگرم 7 کیلوگرم خشک کن LGFH4G1JCHK6N ۲۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
10.5 کیلو گرم
۲ ماشین لباسشویی ال جی 10.5 کیلوگرم F4J9JSP2T ۱۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
۳ ماشین لباسشویی ال جی 10.5کیلوگرم 1400 دور مدل F4V5RYP2T ۱۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
۴ ماشین لباسشویی ال جی 10.5کیلوگرم 1400 دور مدل F4V5RYP0W ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
10.5 کیلو گرم شستشو و 7 کیلوگرم خشک کن
۵ ماشین لباسشویی ال جی 10.5 کیلو شستشو 7 کیلو خشک کن مدل F4J9JHP2T ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
10.5 کیلوگرم
۶ ماشین لباسشویی 10.5 کیلوگرم ال جی1400 دور مدل TW4V7RW9T ۱۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
۷ ماشین لباسشویی ال جی 10.5 کیلوگرم G1 مدل FH4G1JCSP6 ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
۸ ماشین لباسشویی ال جی 10.5 کیلوگرم 7 کیوگرم خشک کن مدل FH4G1JCHP6N ۲۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
12 کیلو
۹ ماشین لباسشویی ال جی 12 کیلوگرم 8 کیلوگرم خشک کن مدل FH6G1BCHK6N ۲۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
20 کیلوگرم
۱۰ ماشین لباسشویی ال جی 20 کیلوگرم 10 کیلوگرم خشک کن مدل F3L2CRV2T ۲۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
6 کیلو
۱۱ ماشین لباسشویی 6 کیلوگرم ال جی1000 دور مدل FH0J3NDN0 ۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
۱۲ ماشین لباسشویی 6 کیلو ال جی F2J6NNP0W ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
۱۳ ماشین لباسشویی ال جی 6 کیلویی F2J6nnp8s ۱۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
6.5 کیلو
۱۴ ماشین لباسشویی ال جی LGFH2J3WDNP0 با ظرفیت 6.5 کیلوگرم ۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
7 کیلوگرم
۱۵ لباسشویی ال جی مدل F10C3QDP2 ۱۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
۱۶ ماشین لباسشویی ال جی 7 کیلویی LGFH2J3QDNP0 ۱۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
۱۷ ماشین لباسشویی ال جی 7 کیلوگرم 1200 دور مدل F2M5HS6S ۱۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
۱۸ ماشین لباسشویی ال جی 7 کیلویی LGF2J5QNP7S ۱۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
8 کیلو
۱۹ ماشین لباسشویی ال جی 8 کیلویی LG F4J6TNP8S ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
8 کیلوگرم
۲۰ ماشین لباسشویی ال جی 8 کیلویی LGF4J5TNP7S ۱۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
۲۱ ماشین لباسشویی ال جی 8 کیلو گرم مدل F4j5tnp3w ۱۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
9 کیلو
۲۲ ماشین لباسشویی ال جی 9 کیلوگرم LGF4J6VYP2S ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
۲۳ ماشین لباسشویی 9 کیلو ال جی بخارشور دار مدل F4V5VYP2T ۱۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
9 کیلوگرم
۲۴ ماشین لباسشویی ال جی 9 کیلو بخارشوردار مدل F4M5VS6W ۱۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
۲۵ ماشین لباسشویی ال جی 9 کیلوگرم 1400 دور مدل F4V5VYP0W ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
۲۶ ماشین لباسشویی 9 کیلو ال جی 1400 دور،+++A، سری 7 مدل F4J5VN3W ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲

لیست تازه ترین قیمت ماشین لباسشویی سامسونگ در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
10 کیلوگرم
۱ ماشین لباسشویی سامسونگ 10 کیلو ادواش Add Wash مدل WD10N84GNOA ۱۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
۲ ماشین لباسشویی سامسونگ 10 کیلویی اکوبابل 1600 دور مدل WW10H9600EW ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
7 کیلوگرم
۳ ماشین لباسشویی سامسونگ 7 کیلو 1200 دور مدل WW70J4273MW ۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
۴ ماشین لباسشویی 7 کیلو سامسونگ مدل WW70J4373MA ۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
۵ ماشین لباسشویی 7 کیلو سامسونگ مدل WW70J3283KW ۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
۶ ماشین لباسشویی 7 کیلو سامسونگ مدل WF70F5EHW4X ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
۷ ماشین لباسشویی 7 کیلو ادواش Add Wash سامسونگ مدل WW70K4430YW1FH ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
۸ ماشین لباسشویی 7 کیلو سامسونگ سفید ادواش 1400 دور مدل WW70K5410UW ۱۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
۹ ماشین لباسشویی 7 کیلو سامسونگ نقره ای ادواش Addwash مدل WW70K5410UX ۱۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
8 کیلوگرم
۱۰ ماشین لباسشویی 8 کیلو سامسونگ مدل WW80J5555FW ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
۱۱ ماشین لباسشویی 8 کیلو سامسونگ مدل WF80F5EHW4X ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
۱۲ ماشین لباسشویی 8 کیلو سامسونگ مدل WW80J5446FX ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
۱۳ ماشین لباسشویی 8 کیلو سامسونگ مدل WW80J4260GS ۱۱/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
۱۴ ماشین لباسشویی 8 کیلوگرم سامسونگ مدل WW80J5555FX1 ۱۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
۱۵ ماشین لباسشویی 8 کیلو سامسونگ مدل WW80J5260GS ۱۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
۱۶ ماشین لباسشویی 8 کیلو سامسونگ مدل WW80K5213WW ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
۱۷ ماشین لباسشویی 8 کیلو ادواش Add Wash سامسونگ مدل WW80K5210UX ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
۱۸ ماشین لباسشویی سامسونگ 8 کیلوگرم WW80J4213KW ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
۱۹ ماشین لباسشویی 8 کیلو سامسونگ Add Wash نقره ای مدل WW80K5410UX1 ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
۲۰ ماشین لباسشویی 8 کیلو ادواش سامسونگ مدل WW80K5410UX1 ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
9 کیلوگرم
۲۱ ماشین لباسشویی سامسونگ 9 کیلویی ww90j5455mw ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
۲۲ ماشین لباسشویی سامسونگ 9 کیلویی ww90j5456fx ۱۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
۲۳ ماشین لباسشویی 9 کیلو Add Wash سامسونگ مدل WW90K5410UX ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
۲۴ ماشین لباسشویی سامسونگ اینورتر 9 کیلوگرم ww90k5213ww ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
۲۵ ماشین لباسشویی سامسونگ 9 کیلو ادواش AddWash اکوبابل EcoBubble مدل WW90M645OPX ۱۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
۲۶ ماشین لباسشویی سامسونگ 9 کیلو ادواش AddWash اکوبابل EcoBubble مدل WW90M645OPW ۱۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲

لیست تازه ترین قیمت ماشین لباسشویی بکو در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
8 کیلوگرم
۱ ماشین لباسشویی بکو 8 کیلو گرم مدل WY84044G ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
8 کیلوگرم
۲ ماشین لباسشویی 8 کیلوگرم بکو 1400 دور مدل WMY 81483 LMB2 ۱۱/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
۳ ماشین لباسشویی 8 کیلوگرم بکو 1200 دور مدل 8612s ۱۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
۴ ماشین لباسشویی بکو 8 کیلوگرم wcc8632bw ۱۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
9 کیلوگرم
۵ ماشین لباسشویی 9 کیلو بکو مدل WX943440W ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
۶ ماشین لباسشویی بکو 9 کیلوگرم 1400 دور مدل WTV9745X0MA ۱۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
۷ ماشین لباسشویی بکو 9 کیلو 1400 دور مدل WTV9734XS ۱۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲

لیست تازه ترین قیمت ماشین لباسشویی دوو در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
8 کیلوگرم
۱ ماشین لباسشویی دوو 8 کیلویی DWDFD1432 ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
۲ ماشین لباسشویی دوو 8 کیلویی DWD-GFD1442 ۱۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲

لیست تازه ترین قیمت ماشین لباسشویی AEG در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
10 کیلوگرم
۱ ماشین لباسشویی آ ا گ AEG ظرفیت 10 کیلوگرم مدل lfe7c1412b ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
۲ ماشین لباسشویی 10 کیلوگرم آاگ 1400 دور سری 7 مدل L7FEC146R ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
10/6 کیلوگرم
۳ ماشین لباسشویی 10/6 کیلوگرم آاگ 1600 دور سری 8 مدل LF8C1612A ۲۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
8 کیلوگرم
۴ ماشین لباسشویی 8 کیلوگرم آاگ 1400 دور سری 7 مدل L7FEE845R ۱۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲

لیست تازه ترین قیمت ماشین لباسشویی هایسنس در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
8 کیلوگرم
۱ ماشین لباسشویی هایسنس 8 کیلوگرم WHFV8012S ۱۰/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲

لیست تازه ترین قیمت ماشین لباسشویی بوش در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
10 کیلوگرم
۱ ماشین لباسشویی 10کیلوگرم بوش 1600 دور مدل WAX32e90 ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
7 کبلوگرم
۲ ماشین لباسشویی بوش 7 کیلو 1000 دور مدل WAJ2017SME ۱۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
7 کیلوگرم
۳ ماشین لباسشویی بوش 7 کیلوگرم WAK20200GC ۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
۴ ماشین لباسشویی بوش 7 کیلوگرم WAK2020SGC ۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
۵ ماشین لباسشویی بوش 7 کیلو 1000 دور مدل WAJ20170ME ۱۲/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
8 کیلوگرم
۶ ماشین لباسشویی 8 کیلو بوش مدل WAW324DE ۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
۷ ماشین لباسشویی 8 کیلو بوش مدل WAW32541 ۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
۸ ماشین لباسشویی 8 کیلو بوش مدل WAK24260GC ۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
۹ ماشین لباسشویی 8 کیلوگرم بوش مدل waj20180gc ۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
9 کیلوگرم
۱۰ ماشین لباسشویی 9 کیلو بوش مدل WAW325V0 ۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
۱۱ ماشین لباسشویی 9 کیلو بوش مدل WAT28461GC ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
۱۲ ماشین لباسشویی 9 کیلو بوش مدل WAT2848XGC ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
۱۳ ماشین لباسشویی 9 کیلو بوش مدل WAW32560GC ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
۱۴ ماشین لباسشویی 9 کیلوگرم بوش 1400 دور مدل WAW28590 ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
۱۵ ماشین لباسشویی 9 کیلو بوش مدل WAW3256XGC ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲
۱۶ ماشین لباسشویی 9 کیلو بوش مدل WAY327X0 ۲۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲

لیست تازه ترین قیمت ماشین لباسشویی ویرپول در مجی کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
9 کیلوگرم
۱ ماشین لباسشویی ویرپول 9 کیلو گرم مدل FSCR90420 ۱۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۳۹۹/۱۲/۲